Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego przez pracownika

Zarządzanie ewidencją czasu pracy pracowników umożliwia m.in. dodawanie urlopów pracownikom oraz akceptowanie wystawionych przez nich, w Panelu ePracownik, wniosków urlopowych. Przekonaj się, jak wygląda akceptacja wniosku urlopowego pracownika w systemie, skorzystaj z rozwiązań dedykowanych zarówno dla małych przedsiębiorców jak i dla biur rachunkowych!

Dodanie urlopu w systemie

W celu dodania urlopu pracowniczego, należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY. Po kliknięciu w profil pracownika należy przejść do zakładki CZAS PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego

Akceptacji wniosku urlopowego pracownika, bądź jego odrzucenia, dokonuje się w zakładce CZAS PRACY, z poziomu szczegółów pracownika. W zakładce NIEOBECNOŚCI znajduje się lista wystawionych przez pracodawcę urlopów oraz spis wystawionych wniosków urlopowych pracownika. Szary trójkąt z wykrzyknikiem oznacza, że dany wniosek nie został jeszcze zaakceptowany. 

Akceptacja wniosku urlopowego - podgląd urlopów

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika możliwa jest poprzez zaznaczenie pola przy danej propozycji urlopu, a następnym kliknięciu opcji ZATWIERDŹ URLOP. Akceptacja urlopu możliwa jest również poprzez zaznaczenie pola przy propozycji urlopu, a następnym kliknięciu w opcję MODYFIKUJ. W wygenerowanym oknie, należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. System umożliwia na tym etapie generować wnioski urlopowe, które zostają ściągnięte na komputer w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Akceptacja wniosku urlopowego - zatwierdzenie wniosku

W celu odrzucenia wniosku urlopowego pracownika, należy w zakładce NIEOBECNOŚCI zaznaczyć dany wniosek urlopowy i kliknąć opcję USUŃ.

Akceptacja wniosku urlopowego - usunięcie wniosku

Przekroczenie limitu dni urlopowych podczas akceptacji urlopu 

W przypadku, gdy podczas akceptacji propozycji urlopu liczba dni możliwych do wykorzystania przekroczy łączny limit przysługujący pracownikowi, w systemie pojawi się komunikat. Należy samodzielnie podjąć decyzję, czy propozycja urlopu zostanie zaakceptowana czy odrzucona. W zależności od wyboru należy kliknąć opcję Tak lub Nie.

Akceptacja wniosku urlopowego - przekroczenie limitu urlopu

Wprowadzanie propozycji urlopów przez pracowników może znacznie ułatwić pracownikom informowanie pracodawców o swoich planach urlopowych.

Dostępne w programie rozwiązania są również ułatwieniem dla specjalistów - wFirma dla biur rachunkowych gwarantuje sprawne zarządzanie nieobecnościami pracowników!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka