Aktualizacja cen zakupu - jak wygląda w systemie?

Aktualizacja cen zakupu jest niekiedy bardzo przydatna w sytuacji gdy kupujemy ten sam towar od 2 różnych dostawców, po 2 różnych cenach. Dlatego użytkownicy posiadający posiadający pakiet rozszerzony o magazyn mogą w każdej chwili dokonać aktualizacji cen wprowadzonych towarów.

Aktualizacja cen zakupu

W celu zaktualizowania cen zakupu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć produkty, dla których cena ma zostać zaktualizowana. Następnie korzystamy z funkcji PRODUKT » AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU.

Aktualizacja cen zakupu towarów w magazynie

Metody aktualizacji

W oknie, które pojawi po użyciu akcji AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU należy wybrać metodę obliczenia aktualnej ceny zakupu pomiędzy:

  • maksymalna cena dostawy,

  • minimalna cena dostawy,

  • średnia cena dostawy,

  • średnia ważona cena dostawy,

  • cena z pierwszej dostawy,

  • cena z ostatniej dostawy.

Możliwe jest również

  • zaktualizowanie indywidualnych cen (tylko dla produktów, które mają wprowadzone indywidualne ceny sprzedaży),

  • aktualizowanie tylko na podstawie dodatnich partii produktów (każde wygenerowane PZ i PW tworzy nową partię produktów).

Tabelę partii magazynowych można znaleźć poprzez kliknięcie na nazwę produktu i przejście do zakładki MAGAZYN.

Po kliknięciu opcji ZAPISZ ceny zostaną obliczone wg wprowadzonych parametrów.

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu - na czym polega?

W pakiecie z dostępem do magazynu tj. KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN system wFirma dla Biur Rachunkowych, posiada funkcję "Automatyczna aktualizacja ceny zakupu". Funkcja ta umożliwia automatyzację procesu zmiany ceny zakupu w przypadku zakupu droższego lub tańszego produktu od kontrahenta.

Jak włączyć automatyczną aktualizację cen zakupu?

Włączenie funkcji jest możliwe w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE poprzez zaznaczenie WŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ AKTUALIZACJĘ CENY ZAKUPU.

Po włączeniu funkcji generując dokument PZ lub dodając Wydatek z ceną niższą lub wyższą niż cena kartotekowa produktu, system samoczynnie zmieni cenę zakupu zapisaną w kartotece na cenę z ostatniej przyjętej partii produktów.

Z ceny zakupu wyliczane są grupy cenowe produktów, na podstawie których następuje sprzedaż produktów.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn