Analizy finansowe przedsiębiorstwa - jak generować?

Analiza przychodów i kosztów

W zakładce START » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY jest możliwość przeanalizowania osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w wybranych okresach.

Analizy - przychody i koszty

Analiza przychodów i kosztów przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Analizy - DATA i SUMOWANIE WEDŁUG

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

Analizy przychodów i kosztów

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przychodach, kosztach i dochodach oraz dane narastająco od początku analizowanego okresu. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analizy - koła zębate

Analiza KPiR

W systemie możliwe jest szybkie przeanalizowanie wpisów w poszczególnych kolumnach KPiR. Analizę KPiR można sprawdzić w zakładce START » ANALIZY » KPiR.

Analizy - KPIR

KPiR można przeanalizować według wybranych przez siebie parametrów. Możliwe jest wybranie analizowanego okresu oraz sposobu sumowania.

Po wprowadzeniu parametrów dane przedstawiane są w tabeli.

Analiza podatku VAT

W zakładce START » ANALIZY » PODATEK VAT dla czynnych podatników VAT, szef biura rachunkowego może dokonać analizy podatku VAT z uwzględnieniem poziomu wartości sprzedaży i zakupów.

Analizy - podatek VAT

Analiza podatku VAT przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Analizy - DATA i SUMOWANIE WEDŁUG

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

Analizy podatku VAT

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o podatku VAT należnym (od sprzedaży), VAT naliczonym (od zakupów) oraz podatku do zapłaty. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza przepływów pieniężnych

W zakładce START » ANALIZY » PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE można poddać analizie dane związane z płatnościami za faktury sprzedaży i zakupu.

Analizy w przepływie pienięznym

Przepływy pieniężne analizowane są w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy przepływów pieniężnych

Poniżej generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przepływach pieniężnych. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza sprzedaży

Zakładka START » ANALIZY » SPRZEDAŻ umożliwia wygenerowanie analizy sprzedaży, w której można zdefiniować czy analiza ma się odnieść bezpośrednio do sprzedawanych produktów, kontrahentów oraz odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy w sprzedaży

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje się wykres kołowy.

Analiza zakupów

Zakładka START » ANALIZY » ZAKUPY umożliwia wygenerowanie analizy zakupów, w której można zdefiniować czy analiza ma się odnieść bezpośrednio do zakupowanych produktów, kontrahentów oraz odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy w zakupie

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuj się wykres kołowy.

Analiza kursów walut

Zakładka START » ANALIZY » KURSY WALUT zawiera średnie kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

Aby uzyskać analizę, należy wskazać interesujący nas okres i walutę. Po wybraniu odpowiednich pozycji należy kliknąć w przycisk ZATWIERDŹ.

Analizy - kursy walut

Dane o wybranych średnich kursach walut zostaną przedstawione w postaci wykresu.

Analizy - wykres średnich kursów walut

W tabeli po prawej stronie można wprowadzić datę, a system wyświetli informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień.

Analizy - informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień

Analiza odsetek podatkowych

Aktualną wartość odsetek podatkowych można skontrolować w zakładce START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE.

W zakładce znajduje się tabela ze stawkami odsetek podatkowych bądź ustawowych, w zależności od wybranych filtrów dostępnych w prawym dolnym rogu tabeli.

Analizy - odsetki

Szef biura może skorzystać również z kalkulatora odsetek podatkowych. Aby wyliczyć odsetki podatkowe, należy kliknąć w DODAJ WIERZYTELNOŚĆ i uzupełnić pozycje w oknie, które się pojawi (kwotę, termin należności oraz datę zapłaty).

Analizy - kalkulator odsetek

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska