Analizy magazynowe w systemie wfirma dla Biur rachunkowych

W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych istnieje możliwość włączenia funkcji "analizy magazynowe", czyli generowania analiz dotyczących danych magazynowych za pomocą zakładki MAGAZYN » ANALIZY.

Analizy magazynowe w systemie 

Aby móc korzystać z tej funkcji należy posiadać pakiet Księgowość online + rozbudowany magazyn oraz włączony moduł magazyn, czego można dokonać przez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN wybierając opcję WŁĄCZ MODUŁ MAGAZYN.

Analizy magazynowe - jak włączyć?

Analiza stanu towarów

Analiza stanu towarów informuje o wahaniu się ilości towarów w magazynie. Można jej dokonać w oparciu o wszystkie lub wybrane towary, przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » ANALIZA STANU TOWARÓW. Użytkownik ma możliwość wyboru magazynu, okresu oraz sposobu sumowania danych, które będą poddane analizie. 

Po wygenerowaniu analizy dane są przedstawione w formie wykresu oraz tabeli.

Analizy magazynowe - dane 

Raport o produktach

Raport o produktach pozwala na zbiorczą analizę towarów bądź usług, które zostały sprzedane lub wprowadzone na stan magazynu. Można go wygenerować z zakładki MAGAZYN » ANALIZY » RAPORT O PRODUKTACH, na podstawie wybranych parametrów, które określają zakres dat, kontrahenta czy nazwę produktu. Po wybraniu parametrów raportu i wybraniu opcji GENERUJ ANALIZĘ dane są przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe - zestawienie dochodów 

Sprzedaż według asortymentu

Przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » SPRZEDAŻ ASORTYMENTU użytkownik ma możliwość wygenerowania analizy dotyczącej sprzedaży towarów bądź usług w wybranym okresie czasu. Dane można poddać analizie według wybranych parametrów obejmujących określenie magazynu, kontrahenta, rodzaju i ilości asortymentu, a także daty, typu i kwoty sprzedaży netto. Analizę można więc dokonać dla sprzedaży wyselekcjonowanej dla wybranego kontrahenta oraz wybranych produktów. 

Dane poddane analizie są przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe - zestawienie przychodów 

Zakupy według asortymentu

Przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » ZAKUPY ASORTYMENTU użytkownik ma możliwość wygenerowania analizy dotyczącej zakupu towarów w wybranym okresie czasu. Dane można poddać analizie według wybranych parametrów obejmujących określenie magazynu, rodzaju i ilości asortymentu, kontrahenta, a także daty, typ dokumentu i kwoty sprzedaży netto. Po kliknięciu na funkcję GENERUJ ANALIZĘ dane poddane analizie zostaną przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe zakupionych towarów

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka