Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma dla biur rachunkowych!

Zmiany zapisów umowy można dokonywać poprzez zawarty aneks do umowy o pracę. Jednak nie wszystkie zapisy umowy można modyfikować aneksem. W systemie wFirma dla biur rachunkowych z łatwością zmienisz warunki umowy i wydrukujesz aneks, co więcej w każdej chwili możesz podejrzeć wprowadzone zmiany z poziomu historii zmian.

 Aneks do umowy o pracę nie może zmieniać czasu trwania umowy.

Przepisy dopuszczają zmianę za pomocą aneksu następujących warunków umowy:

  • wysokości wynagrodzenia,
  • wymiaru czasu pracy,
  • stanowiska pracy,

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Aby w systemie wFirma dla biur rachunkowych dodać aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, następnie zaznaczyć umowę o pracę, której warunki mają ulec zmianie i w kolejnym kroku z górnego Menu wybrać DODAJ » ANEKS DO UMOWY.

Aneks do umowy o pracę - dodawanie aneksów

Po wybraniu DODAJ ANEKS zostanie otwarte okno Dodawanie aneksu do umowy, gdzie widoczne będą warunki, na jakich zawarta jest aktualnie obowiązująca umowa o pracę. Aby wygenerować aneks do umowy o pracę, należy wprowadzić nowe warunki w tym oknie i zmiany zapisać.

Po wprowadzeniu zmian i kliknięciu ZAPISZ aneks zostanie automatycznie zapisany, a system otworzy okno Szczegółów umowy gdzie widoczna będzie zakładka Historia zmian warunków zatrudnienia, która będzie przedstawiać umowę pierwotną i wprowadzone do niej zmiany.

Aneks do umowy o pracę - historia zmian

Aby ponownie otworzyć okno Szczegółów umowy gdzie widoczna będzie zakładka Historia zmian warunków zatrudnienia, po przejściu do zakładki KADRY » UMOWY należy kliknąć w ikonę tabeli widocznej przy umowie, do której wprowadzony został aneks.

Aneks do umowy o pracę - historia umów

 Dodany w systemie aneks można opublikować klientowi. Funkcja OPUBLIKUJ została opisana w artykule Funkcja opublikuj w module Kadry.

Podgląd szczegółów

Aby zobaczyć szczegóły aneksu w zakładce  KADRY » UMOWY należy kliknąć na numer umowy w otwartym oknie przejść do zakładki Historia warunków umowy. 

Aneks do umowy o pracę - historia zmian

Gdzie po kliknięciu w numer aneksu otworzy się okno za szczegółami po kliknięciu strzałki w dół, pokażą się informacje wprowadzone podczas dodawania aneksu w poszczególnych zakładkach. Dzięki temu nie trzeba wykonywać modyfikacji, aby sprawdzić wybrane parametry.

Aneks do umowy o pracę - podstawowe informacje

Drukowanie aneksu

W celu wydrukowania dodanego aneksu do umowy należy, po jego dodaniu do systemu, zaznaczyć aneks do umowy o pracę i z górnego Menu wybrać opcję Drukuj.

Aneks do umowy o pracę - drukowanie aneksu

Otwarte zostanie okno Ustawienia drukowania.

Aneks do umowy o pracę edycja

Po zaznaczeniu w oknie Ustawienia drukowania opcji tryb edycji, aneks do umowy o pracę, przed zapisaniem na dysku, zostanie otwarty w edytorze tekstu, umożliwiając wprowadzenie zmian do dokumentu, według indywidualnych potrzeb.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz