Bezpieczne logowanie do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych

Konto biura rachunkowego w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych jest zabezpieczone hasłem, które indywidualnie ustala administrator konta. Zobacz, jak wygląda bezpieczne logowanie w systemie!

Zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zalecane jest:

  • stosowanie haseł składających się co najmniej z 8 znaków, które zawierają małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne,

  • cykliczna zmiana hasła, co 30 dni.

Bezpieczne logowanie dzięki zmianie hasła w systemie

Hasło do konta w systemie może zmienić jedynie administrator danego konta. Aby dokonać zmiany hasła należy po zalogowaniu do systemu przejść do zakładki: USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » PODSTAWOWE INFORMACJE a następnie wypełnić wymagane pola.

Bezpieczne logowanie w wfirma dla biur rachunkowych

Bezpieczne logowanie poprzez logowanie dwuetapowe

Dodatkowym zabezpieczeniem dostępu do konta w serwisie jest dwuetapowe logowanie. Włączenie tej funkcji w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » DWUETAPOWE LOGOWANIE skutkuje logowaniem za pomocą dwóch składowych, czyli hasła oraz kodu PIN, który jest generowany w telefonie.

W celu aktywacji dwuetapowego logowania należy pobrać aplikację na telefon i zeskanować kod QR. Za pomocą aplikacji nowy kod cyfrowy będzie generowany co minutę. Podczas ponownego zalogowania do konta w systemie wymagane będzie podanie nowego kodu PIN.

Bezpieczne logowanie, czyli zabezpieczenia konta

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn