Choroba pracownika w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Absencje spowodowane chorobą pracownika albo chorobą członka jego rodziny wpływają na wyliczania wynagrodzenia zasadniczego oraz powodują konieczność wyliczenia wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Jak choroba pracownika powinna zostać wprowadzona do systemu? Czy wprowadzając ją do systemu można sprawdzić jak wygląda obliczanie podstawy zasiłkowej?

Korzystają z systemu wFirma dla biur rachunkowych wyliczenie podstawy świadczeń chorobowych nie będzie już wyzwaniem. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu zostanie automatycznie wyliczona podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Dzięki czemu na liście płac zostanie wyliczone poprawne wynagrodzenie za czas pracy oraz czas choroby. Dane te zostaną też uwzględnione podczas generowania deklaracji rozliczeniowej DRA. Usprawni to comiesięczne wyliczenia, które w łatwy sposób będzie można przekazać klientowi.

Choroba pracownika

Informacje na temat choroby wprowadza się na podstawie zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA). Nieobecności w systemie można wprowadzać z:

 • KADRY » GRAFIK » kliknięcie na prawy przycisk myszy » Dodaj nieobecność.
 • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » GRAFIK kliknięcie na prawy przycisk myszy » Dodaj nieobecność..
 • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY» ECP » Akcje » Nieobecność,
 • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY» NIEOBECNOŚCI » Dodaj.

Choroba pracownika wprowadzana do systemu

Wprowadzając chorobę pracownika, w oknie dodawania nieobecności należy:

 • uzupełnić okres choroby,
 • w polu rodzaj wybrać: choroba,
 • w polu Rodzaj świadczenia i przerwy należy wybrać kod, który informuje, jaki rodzaj świadczenia przysługuje pracownikowi w czasie choroby

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca przez okres choroby trwającej łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (pracownika, który ukończył 50 rok życia). Pracodawca który nie jest płatnikiem zasiłków po przekroczeniu limitu jest zobowiązany do przekazania Z-3 do ZUS

Choroba pracownika a wybór kodu

 • w pole Kod choroby należy uzupełnić jeśli informacja została podany na zwolnieniu lekarskim).

W przypadku kodu C (niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu)pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia. Za ten okres pracownikowi wprowadza się nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną.

Choroba pracownika - kod choroby

 • w polu Podstawa wynagrodzenie chorobowego w przypadku prowadzenia rozliczeń kadrowych w systemie system podpowiada kwotę podstawy chorobowego, która została już pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika. Podstawę tę można dowolnie edytować.
 • w pozycji procent podstawy należy wybrać procent jaki pracownik otrzyma w przypadku  zwolnienia lekarskiego.

Choroba pracownika a podstawa świadczenia

Choroba pracownika a wyliczenie podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego

U osoby która prowadzi rozliczenia kadrowe w systemie podstawa zasiłkowa jest automatycznie wyliczana. Sprawdzenie szczegółów wyliczenia jest możliwe po kliknięciu na ikonę kalkulatora która jest widoczna w polu podstawa wynagrodzenia chorobowego.

 Choroba pracownika wyliczenie podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego

Dzięki temu otworzy się okno szczegółów wyliczenia, gdzie są takie dane jak:

 • data początkowa ciągu umów o pracę,
 • numer aktualnie obowiązującej umowy,
 • wyliczenia podstawy przy uwzględnieniu średniej z ostatnich miesięcy, gdzie wyszczególnione są:
  • podstawy  z miesięcy jakie wzięto przy wyliczaniu podstawy,
  • suma podstaw,
  • wyliczona podstawa zasiłku (suma podstaw / liczba miesięcy).

Pracownik korzystający z opieki 

Gdy pracownik opiekuje się chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny w niektórych przypadkach może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Podczas wprowadzania  tego typu nieobecności w polu Rodzaj należy wybrać OPIEKA.

Choroba pracownika a opieka

Gdy rozliczenia kadrowe są prowadzone w systemie podstawa zasiłku zostanie automatycznie wyliczona, a szczegóły jej wyliczenia będą widoczne po kliknięciu w ikonę kalkulatora.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska