Członek rodziny pracownika - jak wprowadzić go do systemu?

Pracownik ma możliwość poinformować swojego pracodawcę o tym, kto jest jego osobą kontaktową w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. Zatrudniony może również poprzez swojego płatnika zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia skuteczne zarządzanie danymi osobowymi członków rodzin pracowników i generowanie dla nich deklaracji ZCNA. Poniżej odpowiadamy, dlaczego warto, aby członek rodziny pracownika został wprowadzony do systemu!

Członek rodziny pracownika - jak wprowadzić go do systemu?

Członka rodziny pracownika w systemie wFirma dla biur rachunkowych może zostać wprowadzony w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie po kliknięciu w daną osobę, w oknie, które się  pojawi, należy z poziomu DANE PRACOWNIKA przejść do podzakładki RODZINA.

 członek rodziny pracownika - dane pracownika

członek rodziny pracownika - rodzina

Aby wprowadzić dane członka rodziny należy wybrać akcję DODAJ.

członek rodziny pracownika - jak go dodać?

W oknie wygenerowanym przez system, należy podać dane o członku rodziny, jakie zostały przekazane przez pracownika. 

Do systemu można dodatkowo wprowadzić informacje o:

  • pokrewieństwie pracownika z daną osobą,
  • tym czy osoba została upoważniona do kontaktu,
  • tym czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

członek rodziny pracownika - określenie stopnia pokrewieństwa

Po uzupełnieniu wymaganych pól zmiany należy zapisać.

Członek rodziny pracownika a ZUS ZCNA

Gdy członek rodziny pracownika jest wprowadzony do systemu, wówczas generowanie deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA będzie znacznie uproszczone. Dane osobowe, które zostały ówcześnie wprowadzone do systemu, zostają automatycznie zaczytane do utworzonej deklaracji.

W celu wygenerowania ZUS ZCNA należy zaznaczyć danego członka rodziny z listy dostępnych osób, a następnie wybrać opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

członek rodziny pracownika - ZCNA

W utworzonej deklaracji należy wypełnić jedynie pola, które nie zostały uzupełnione przy wprowadzaniu członka rodziny, a także określenie rodzaju zgłoszenia oraz daty rejestracji bądź wyrejestrowania z ubezpieczeń.

członek rodziny pracownika na ZUS ZCNA

Tak utworzona deklaracja zostanie zapisana w zakładce KADRY » DEKLARACJE i można ją wysłać do ZUS bezpośrednio z systemu.

Dodatkowo deklarację taką można opublikować klientowi biura rachunkowego, który może przekazać ją pracownikowi w razie takiej potrzeby. Szczegóły dotyczące publikacji dokumentów dostępne są w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry.

W systemie wFirma dla biur rachunkowych jest możliwość utworzenia Z-15a lub Z-15b w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Generowanie takiego dokumentu zostało opisane szczegółowo w artykule: Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika.

Wprowadzenie członka rodziny pracownika w systemie ułatwi generowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia w ZUS czy do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn