Deklaracja CIT-8 - jak wygenerować w systemie?

Deklaracja CIT-8 stanowi deklarację roczną sporządzoną przez osoby prawne. Deklaracja ta dostępna jest w systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych na koncie z włączonymi pełnymi księgami.

Jak wygenerować deklarację CIT-8?

Aby wygenerować deklarację CIT-8 należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT-8).

deklaracja cit-8

W kolejnym kroku wybieramy za który rok obrotowy ma zostać sporządzona deklaracja CIT-8 i wskazujemy jej cel złożenia - złożenie czy korekta.

deklaracja cit-8

Po kliknięciu DALEJ pojawi się okno, w którym należy wskazać stawkę CIT, w której ma zostać obliczony podatek. Następnie ukazywane jest zestawienie wartościowe osiągniętych przychodów i kosztów w danym roku obrotowym. Pola dotyczące kwot ewentualnie mogą zostać poddane edycji.

Dane do tej sekcji zaciągają się na podstawie schematu dla zaliczki CIT w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SCHEMAT ZALICZEK CIT.

deklaracja cit-8

Po kolejnym kliknięciu DALEJ pojawia się okno, w którym system pokazuje wyliczane w danym roku obrotowym zaliczki na podatek dochodowy (z poziomu START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, jeśli były generowane) oraz ich uregulowaną wartość. Po prawej stronie znajduje się sekcja “pozostałe składniki zaliczki”, gdzie w kwotach narastających można wskazać dodatkowe doliczenie i odliczenie.

deklaracja cit-8

W ostatnim kroku dostępnym po kliknięciu DALEJ należy zdefiniować, które załączniki z poniższych mają się dołączyć do generowanego zeznania rocznego. Załączniki te można również określić w części C zeznania rocznego.

deklaracja cit-8

Po kliknięciu DALEJ pojawi się generator zeznania rocznego, gdzie należy dokonać odpowiedniego uzupełnienia danych.

deklaracja cit-8

Wysyłka deklaracji CIT-8

W celu wysyłki deklaracji CIT-8 należy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć wygenerowany CIT-8 i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. Wówczas pojawi się okno, w którym możliwe jest dokonanie podpisania deklaracji do wysyłki.

 deklaracja cit-8

CIT-8 można wysłać z systemu wyłącznie przy pomocy podpisu elektronicznego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka