Deklaracja VAT 7 i VAT 7K biura rachunkowego

System wfirma dla biur rachunkowych pozwala na wygenerowanie deklaracji VAT-7/VAT-7K dla biura rachunkowego. Aby deklaracja VAT 7/VAT 7K została wygenerowana w systemie użytkownik powinien mieć w ustawieniach zaznaczone oznaczenie “płatnik VAT”. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie zaznaczamy okienko PŁATNIK VAT oraz poniżej wybieramy okresy za jakie będą składane deklaracje VAT (miesięcznie czy kwartalnie).

Generowanie deklaracji VAT 7/VAT 7K

W celu wygenerowania deklaracji dla biura rachunkowego należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7 lub DEKLARACJA VAT 7K.

Deklaracja VAT - dodaj deklaracje

Kolejny krokiem jest wybór okresu oraz celu złożenia deklaracji. System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT.

Deklaracja VAT - dodawanie deklaracji VAT-7

Kwota do przeniesienia z poprzedniego okresu

W przypadku gdy po raz pierwszy generujemy deklarację VAT w serwisie, system wymusi uzupełnienie ewentualnej kwoty nadwyżki podatku z poprzedniej deklaracji. Wartość nadwyżki wprowadza się ręcznie do poz. 42 (wersja 20 deklaracji). Przy wystawianiu kolejnych deklaracji pozycje te będą wypełniane automatycznie, z pozostawioną możliwością modyfikacji (zaznaczenie lub odznaczenie automatycznego wyliczenia).

Deklaracja VAT  - Kwota do przeniesienia z poprzedniego okresu

Deklaracja VAT - wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysyłki do urzędu deklaracji VAT biura rachunkowego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie oznaczamy deklarację, którą chcemy wysłać i z paska menu wybieramy funkcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Deklaracja VAT - wyślij do urzędu
Biuro rachunkowe ma możliwość korzystania wyłącznie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach swoich e-deklaracji.
Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy danej deklaracji VAT pojawi się zielona koperta.
Deklaracja vat - zielona koperta
Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:
  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Deklaracja vat - pobierz UPO

Jeśli deklaracja została opłacona, należy odnotować ten fakt w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć odpowiednią deklarację i z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. W wygenerowanym oknie należy wprowadzić datę zapłaty oraz kwotę uiszczonej opłaty. W przeciwnym wypadku zostanie ona uwzględniona w nieuregulowanych zobowiązaniach.

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT np. potwierdzenia zapłaty, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT. Następnie należy kliknąć na wybraną deklarację. W oknie podglądu deklaracji należy przejść do zakładki DOKUMENTY » DODAJ.

Deklaracja VAT - dodaj dokument

Wówczas pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • adresu URL.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka