Deklaracja VAT-8 - jak wygenerować!

Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT i dokonują transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ustawienia w systemie przed wygenerowaniem deklaracji VAT-8

Aby móc wygenerować na koncie klienta deklarację VAT-8 w pierwszej kolejności należy zaznaczyć w ustawieniach, że został uprzednio zarejestrowany dla celów VAT UE na formularzu VAT-R. Oznaczenia należy dokonać w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie zaznaczamy okienko z “Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT-UE)”.

Deklaracja vat-8 - VAT UE

Deklaracja VAT-8 - jak wygenerować w systemie?

Aby wygenerować deklarację VAT-8 należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-8.

Deklaracja vat-8 - dodaj deklaracje

Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia - ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Deklaracja vat-8 - jak dodać deklarację VAT-8

Uwaga!
Korektę deklaracji wygenerujemy analogicznie powyższym schematem z tą różnicą, że jako cel złożenia należy wybrać opcję KOREKTA DEKLARACJI.

Wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysłania deklaracji VAT-8 bezpośrednio z systemu wfirma dla biur rachunkowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację VAT-8 i w górnym menu wybrać funkcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Deklaracja vat-8 - opcja wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną.

Deklaracja vat-8 - własny podpis

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji VAT-8 pojawi się zielona koperta:

Deklaracja vat-8 - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać funkcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Deklaracja vat-8 - pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Automatyczny DW - księgowanie podatku zapłaconego z VAT-8

Po opłaceniu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-8 należy rozliczyć deklarację w systemie. W tym celu trzeba przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie zaznaczamy deklarację VAT-8 i wybieramy opcję ROZLICZ. W oknie dodawania płatności, należy uzupełnić dane dotyczące płatności tj: datę płatności, metodę oraz kwotę.

Deklaracja vat-8 - rozlicz

Po rozliczeniu zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie ujęty KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Deklaracja vat-8 - automatyczne DW

Wygenerowane DW znajduje się w zakładce: EWIDENCJE » KPIR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn