Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT i dokonują importu usług bądź nabywają towary lub materiały, dla których są podatnikami (nabywcą).

Rejestracja do VAT UE - ustawienia w systemie 

Aby móc wygenerować na koncie klienta deklarację VAT-9M w pierwszej kolejności należy zaznaczyć w ustawieniach, że został uprzednio zarejestrowany dla celów VAT UE na formularzu VAT-R. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY DO UE (VAT UE).

Deklaracja vat-9m - VAT UE

Deklaracja VAT-9M - jak wygenerować w systemie?

Aby wygenerować deklarację VAT-9M należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-9M.

Deklaracja vat-9m - generuj

Następnie w oknie, które się pojawi, należy wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz jako cel złożenia zaznaczyć opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Deklaracja vat-9m - cel złożenia deklaracji

Uwaga!
Korektę deklaracji wygenerujemy analogicznie powyższym schematem z tą różnicą, że jako cel złożenia należy wybrać KOREKTA DEKLARACJI.

Wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysłania deklaracji VAT-9M bezpośrednio z systemu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację VAT-9M i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Deklaracja vat-9m - opcja wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Deklaracja vat-9m - zakładka bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji VAT-9M pojawi się zielona koperta:

Deklaracja vat-9m - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod deklarację VAT-9M.

Deklaracja vat-9m - pobierz UPO

Ważne!
Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Automatyczny DW - księgowanie podatku zapłaconego z VAT-9M

Po opłaceniu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-9M należy rozliczyć deklarację w systemie. W tym celu trzeba przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie zaznaczamy deklarację VAT-9M i wybieramy opcję ROZLICZ. W oknie dodawania płatności, należy uzupełnić dane dotyczące płatności tj: datę płatności, metodę oraz kwotę.

Deklaracja vat-9m - rozlicz

Po rozliczeniu zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Deklaracja vat-9m - DW

Wygenerowane DW znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPIR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn