Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

W celu zgłoszenia, zmiany danych lub wyrejestrowania osoby z danego tytułu ubezpieczenia, płatnik wypełnia i przekazuje deklaracje zgłoszeniowe ZUS. System wFirma dla biur rachunkowych oferuje możliwość wygenerowania deklaracji zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZIUA.

W ciągu 7 dni od daty powstania, zmiany lub ustania obowiązku do ubezpieczeń deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - generowanie

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS  można wygenerować w:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • KADRY » PRACOWNICY w Szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - wybór deklaracjiPo wybraniu zgłoszenia pojawi się okno, w którym należy wybrać osobę, której będzie dotyczyć deklaracja.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - wybór osoby

ZUS ZUA

Deklarację ZUS ZUA należy sporządzić aby zgłosić właściciela, osobę współpracującą, pracownika do pełnego ubezpieczenia ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne). Gdy następuje zmiana adresów zamieszkania lub zameldowania deklaracje składa się w trybie zmiany.

W oknie Dodawanie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA, uzupełnia się dane i zaznacza składki, którym wybrana osoba będzie podlegała. Pozostałe informacje są pobierane automatycznie, według wcześniej wprowadzonych danych. Artykuł Jak wypełnić ZUS ZUA zawiera szczegółowe informacje o wypełnianiu tego zgłoszenia.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZUA

ZUS ZZA

W celu zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego sporządza się deklarację ZUS ZZA. Druk ZZA w trybie zmiany składa się w  przypadku zmiany adresów (zamieszkania, zameldowania).

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZZA

ZUS ZWUA

W celu wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS przygotowuje się deklarację ZUS ZWUA. W polu “wyrejestrowanie od dnia” podaje się dzień następny po dniu ustania obowiązku do ubezpieczeń np. jeżeli dzień zakończenia umowy o pracę to 29.06.2018 r. to wyrejestrowania należy dokonać od dnia 30.06.2018 r. Instrukcje wypełnienia deklaracji można znaleźć w artykule jak wypełnić ZUS ZWUA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZWUA

ZUS ZCNA

Zgłoszenie i wyrejestrowanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na deklaracji ZUS ZCNA. W systemie po wybraniu osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia wyświetla się interaktywny druk. Należy w nim wybrać rodzaj (czy jest to zgłoszenie czy wyrejestrowanie) następnie wpisać datę uzyskania/utraty uprawnień do ubezpieczeń oraz dane o osoby zgłaszanej.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZCNA

ZUS ZIUA

Gdy zgłaszamy zmianę lub korektę danych identyfikacyjnych (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia) generujemy deklarację ZUS ZIUA. Po wyborze osoby w nowym oknie pojawia się interaktywny druk.

W części III i IV deklaracji Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej oraz Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej należy je uzupełnić.

 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZIUA

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - wysyłka

Wszystkie deklaracje zgłoszeniowe ZUS należy przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty powstania lub ustania obowiązku ubezpieczeń oraz zmiany danych.

Wysyłka deklaracji z wFirma dla biur rachunkowych

Korzystając z wFirma dla biur rachunkowych można wysyłać deklaracje zgłoszeniowe ZUS  w wersji elektronicznej. Wysyłka deklaracji jest możliwa w zakładce START » ZUS » ROZLICZENIOWE/ZGŁOSZENIOWE. Szczegółowa instrukcja: Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej .

Dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego system także posiada opcje wysyłki do ZUS.

Eksport deklaracji ZUS

W systemie jest możliwość eksportu stworzonej deklaracji zgłoszeniowej ZUS do Płatnika. W zakładce START » ZUS » ROZLICZENIOWE/ZGŁOSZENIOWE » zaznacza się deklarację i wybiera EKSPORTUJ  » Eksportuj do Płatnika.

Utworzony zostanie plik KEDU, który zapisuje się na dysku komputera i importuje do portalu PUE lub do programu Płatnik. Portal PUE umożliwia wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i podpisywanie ich potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Program "Płatnik" do elektronicznej wysyłki deklaracji wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Więcej na temat eksportu można przeczytać: Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn