Dobrowolne chorobowe przedsiębiorcy - jak dokonać zgłoszenia?

Dla przedsiębiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, co oznacza że może on samodzielnie zdecydować chce opłacać tę składkę. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wiąże się z kilkoma formalnościami m.in. obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do ZUS.

Dobrowolne chorobowe przedsiębiorcy - zgłoszenie 

Jeżeli przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności zdecydował się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wówczas w pierwszej kolejności należy wygenerować odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe.  W pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie ZUS ZWUA w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA). 

dobrowolne chorobowe ZWUA

 

 

Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wprowadzić 600 - inna przyczyna. Kod tytułu ubezpieczenia co do zasady pozostaje taki sam. 

dobrowolne chorobowe - kod przyczyny wyrejestrowania

W kolejnym kroku należy utworzyć nową deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ  » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA).

dobrowolne chorobowe - ZUS ZUA

W części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń wprowadzić datę zgodną (taką samą) z datą podaną na dokumencie ZUS ZWUA w polu "wyrejestrowanie od dnia" i należy zaznaczyć składki: 

  • emerytalne, 
  • rentowe,
  • wypadkowe.

W części dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego data powstania obowiązku ubezpieczenia również powinna być taka sama jak data wyrejestrowania.

dobrowolne chorobowe - wypełnienie ZUA

Przy przystępowaniu do dobrowolnego chorobowego należy zaznaczyć okienko przy “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”. Wówczas pojawią się opcje przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego. Po zaznaczeniu opcji “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” pojawi się miejsce na wprowadzenie daty, która powinna być taka sama jak data przystąpienia do pozostałych składek na dokumencie.

Daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i chorobowego powinny być takie same!

dobrowolne chorobowe - oznaczenie

Wysyłki można dokonać bezpośrednio z systemu tworząc zestaw deklaracji o czym więcej wspominamy w artykule pomocy: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Składka na ubezpieczenie chorobowe na deklaracji DRA

Aby system generował deklarację rozliczeniową z uwzględnieniem składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE i przy opcji Dobrowolne chorobowe wybrać TAK i zapisać zmiany. Zmiany tej należy dokonać dopiero po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowej, za miesiąc w którym przedsiębiorca nie podlegał jeszcze dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

dobrowolne chorobowe - schemat

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA będzie uwzględniona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka