Dodatkowa lista płac dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

W systemie wFirma dla biur rachunkowych możliwe jest kompleksowe rozliczanie pracowników. Począwszy od stworzenia umowy o pracę, wygenerowania zgłoszenia do ZUS, prowadzenia ewidencji czasu pracy, po tworzenie list płac i deklaracji rozliczeniowych ZUS. W państwa ręce oddajemy także nową funkcjonalność, jaką jest dodatkowa lista płac, której tworzenie przedstawimy w dalszej części artykułu.

Opcja umieszczenia dodatku na dodatkowej liście płac

Rozliczając pracownika może zaistnieć potrzeba by dodatkowy składnik wynagrodzenia wypłacić w innym momencie niż przy wynagrodzeniu zasadnicznym. Może o tym decydować np. inny termin wypłaty dodatku, lub jego charakter, np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, lub odprawa emerytalna. W takiej sytuacji dodatek może zostać wypłacony na dodatkowej liście płac.

W tym celu, przy dodawaniu składnika wynagrodzeń z pozycji KADRY » PRACOWNICY, kliknięcie w pracownika, DODATKI I POTRACENIA » DODAJ należy wejść w podzakładkę ZAAWANSOWANE.

Dodatkowa lista płac - dodatkowy składnik

W oknie należy zaznaczyć opcję “umieść na dodatkowej liście płac”. W ten sposób dodatek będzie mógł zostać wypłacony na liście płac niezależnej od listy płac pozostałych pracowników. Należy zapisać wprowadzone zmiany.

Dodatkowa lista płac - zaawansowane

Dodatkowa lista płac w systemie

Po dodaniu składnika z tak zaznaczonymi ustawieniami, po przejściu do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE po kliknięciu DODAJ LISTĘ PŁAC wybrać należy opcję DODAJ LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ - DODATKOWA), na której zostanie wykazany dodany składnik.

Dodatkowa lista płac - jak ją dodać?

Po wygenerowaniu listy płac użytkownik ma możliwość wejść w jej podgląd poprzez kliknięcie w listę i przejście do podzakładki PODGLĄD WYDRUKU.

Dodatkowa lista płac - podgląd listy

W dodatkowej liście płac wyszczególniona zostaje nazwa rozliczonego dodatku. Natomiast w przypadku, gdy wygenerowana lista płac uwzględnia wypłatę kolejnego w danym miesiącu wynagrodzenia dla danego pracownika, system automatycznie uwzględni ten fakt poprzez nie naliczanie kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.

Dodatkową listę płac można opublikować przedsiębiorcy, który będzie maił podgląd do dokumentów i możliwość ich wydruku Funkcja OPUBLIKUJ została opisana w artykule Funkcja opublikuj w module Kadry.

Dodatkowa lista płac jest to cenne rozwiązanie w przypadku, gdy konieczne jest naliczenie dodatkowej wypłaty w innym okresie niż wynagrodzenie podstawowe. Jak widać powyżej dodasz ją w prosty sposób!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn