Dodawanie nowego kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych możliwe jest dodanie kontrahenta na dwa sposoby:

 1. W zakładce CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA

  1. » WYPEŁNIJ RĘCZNIE,

  2. » POBIERZ (z GUS - tylko dla kontrahentów krajowych).

Dodawanie nowego kontrahenta w wFirma dla Biur Rachunkowych

 1. Podczas wystawiania faktur w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez funkcję:

  1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

  2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

  3. wpisując w polu NABYWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS). 

 1. Podczas księgowania wydatków w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT poprzez funkcję:

  1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

  2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

  3. wpisując w polu DOSTAWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS).

Dodawanie nowego kontrahenta podczas księgowania

Kontrahent krajowy

W przypadku kontrahentów krajowych możemy dane wprowadzić ręcznie bądź poprzez pobranie danych z GUS.

Kontrahent zagraniczny

W przypadku kontrahentów zagranicznych należy ręcznie wypełnić jego dane.

 1. Kontrahent z Unii Europejskiej:

  1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

  2. w polu NIP należy wybrać i wprowadzić numer VAT UE poprzedzony prefiksem unijnym (np. DE, GB, itd.),

  3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

  4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

Dodawanie nowego kontrahenta zagranicznego

2. Kontrahent spoza Unii Europejskiej:

  1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

  2. w polu NIP należy wybrać INNY i wprowadzić numer identyfikacyjny z faktury,

  3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

  4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

Osoba prywatna

Dane osoby prywatnej możemy wprowadzić tylko ręcznie:

 1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy imię i nazwisko,

 2. w polu NIP należy wybrać wybrać BRAK i nic nie wprowadzać,

 3. wpisujemy adres zamieszkania nabywcy.

Dodawanie nowego kontrahenta będącego osobą prywatną

Indywidualizacji kontrahenta

Podczas dodawania kontrahenta w zakładce FAKTURY istnieje możliwość indywidualizacji kontrahenta poprzez dodanie szczegółowych danych:

 • RACHUNEK - tutaj należy wybrać numer rachunku bankowego, który będzie widoczny na fakturach w danych sprzedawcy dla konkretnego kontrahenta. Wybór tego pola jest istotny zwłaszcza w sytuacji, gdy firma posiada kilka rachunków dla różnych grup kontrahentów.

 • JĘZYK - opcja ta umożliwia wybór języka, w którym będą wystawiane faktury dla danego kontrahenta.

 • RABAT - opcja ta daje możliwość przypisania rabatu procentowego dla kontrahenta.

 • TERMIN PŁATNOŚCI - istnieje możliwość dodania indywidualnego terminu płatności przypisanego dla konkretnego kontrahenta, który będzie liczony w dniach od daty wystawienia faktury.

 • METODA PŁATNOŚCI - w tym miejscu można przypisać odpowiednią formę płatności do odpowiedniego kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione, to przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana ostatnio użyta metoda płatności,

 • SZABLON STAŁEJ INFORMACJI - wybieramy, który ze zdefiniowanych dodatkowych stałych tekstów ma się pojawiać na fakturze dla konkretnego kontrahenta,
 • Opcja przypomnienia o niezapłaconych fakturach

Dodawanie nowego kontrahenta a jego indywidualizacja

W zakładce DODATKOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane osoby kontaktowej oraz informacje na potrzeby kontaktu mailowego i telefonicznego oraz numer rachunku bankowego.

Dodawanie nowego kontrahenta a dodatkowe informacje

W zakładce OPIS możemy umieścić np. dodatkowe informacje o kontrahencie, transakcjach i charakterystyce współpracy.

Dodawanie nowego kontrahenta z opisemPo wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać poprzez funkcję ZAPISZ.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn