Dokumenty magazynowe

Moduł Magazyn jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą na bieżąco monitorować stany magazynowe posiadanych towarów. Ponadto, umożliwia on generowanie szeregu dostępnych dokumentów magazynowych, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców.

Dokumenty magazynowe - dodawanie w systemie mojebiuro24.pl

W zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY umieszczone są wszystkie dokumenty magazynowe wystawione w innych zakładkach. Ponadto, klikając opcję DODAJ DOKUMENT, użytkownik ma możliwość bezpośredniego wygenerowania dokumentów PZ, PW, WZ, RW czy MM bez konieczności przechodzenia do innej zakładki. Na podstawie wystawionego dokumentu zmieni się stan magazynowy danego produktu.

Dokumenty magazynowe - dodawanie w systemie MojeBiuro24.pl

Wystawianie dokumentów na podstawie WZ

System mojebiuro24.pl, umożliwia posiadaczom pakietu KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN, wystawienie faktury lub paragonu do dokumentu WZ. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, a następnie zaznaczyć dokument i wybrać z górnego paska menu opcję WYSTAW » FAKTURĘ / PARAGON NIEFISKALNY/PARAGON FISKALNY. Dane zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wystawionego wcześniej dokumentu WZ.
Tak wystawiony paragon lub faktura trafi do odpowiednich ewidencji. W przypadku, gdy użytkownik wystawi paragon nieksięgowany do ewidencji, zostanie on ujęty jedynie w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.
Przy WZ, do którego została wystawiona faktura/paragon pojawi się ikona informująca o wystawieniu faktury/paragonu do dokumentu.

Dokumenty magazynowe - wystawienie dokumentu WZ

Generowanie zbiorczej faktury na podstawie kilku WZ

W serwisie, możliwe jest także wystawienie zbiorczej faktury na podstawie kilku WZ z danego miesiąca. W celu skorzystania z tej opcji należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, następnie na liście zaznaczyć wybrane WZ dla których ma zostać wystawiona zbiorcza faktura i  z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ. Na wystawionej fakturze w polu UWAGI pojawi się informacja o dokumentach WZ, których dotyczy faktura.

Dokumenty magazynowe a generowanie zbiorczej faktury

Podgląd dokumentów magazynowych z wystawionymi fakturami

Użytkownicy systemu mojebiuro24.pl mają możliwość podglądu powiązań pomiędzy fakturami a wystawionymi do nich dokumentami magazynowymi. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Dokumenty magazynowe a powiązanie z przychodami

W celu prawidłowego wyświetlania informacji na liście faktur konieczne będzie odpowiednie zdefiniowanie kolumn tabeli oraz dodanie kolumny DOKUMENTY MAGAZYNOWE.

Podglądu powiązań można również dokonać poprzez zakładkę MAGAZYN » DOKUMENTY.
Dokumenty magazynowe - wystawianie faktury sprzedaży

Logo firmy na dokumentach magazynowych

Poprzez zakładkę USTAWIENIA »  FAKTURY » LOGO FIRMY użytkownicy mają możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne zarówno na wystawianych fakturach sprzedaży oraz na dokumentach magazynowych.

Dokumenty magazynowe a logo firmy

W celu dodania logo firmy należy wybrać opcję ZAŁĄCZ PLIK, a następnie wyszukać grafikę, która będzie później automatycznie umieszczana na dokumentach.

Dokumenty magazynowe - jak załączyć logo na dokumentach?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska