Dostęp klienta do KPiR i rejestrów VAT

Biuro rachunkowe w ramach współpracy z klientem ma obowiązek udostępnienia mu wglądu do KPIR, ewidencji przychodów czy rejestrów VAT. Zwykle biura rachunkowe przekazują je w formie papierowej bądź PDF na maila. W systemie mb24.pl czynnością tą zastępuje udostępnienie wglądu klientowi do wyżej wymienionych ewidencji, z których może on swobodnie je wydrukować. Poniżej przedstawiamy jak wygląda dostęp klienta do KPiR i rejestrów VAT.

W jaki sposób udostępnić wgląd klientowi?

Aby klient uzyskał wgląd do prowadzonych ewidencji podatkowych w pierwszej kolejności szef biura rachunkowego utworzyć dla niego użytkownika o uprawnieniach przedsiębiorcy. Cały proces utworzenia takiegoż użytkownika obrazuje artykuł pomocy: Udostępnianie kont klientom biura rachunkowego. W kolejnym kroku konieczne jest zamknięcie okresu księgowego przez opiekuna bądź szefa biura. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » OKRESY KSIĘGOWE, w oknie które się otworzy oznaczamy miesiąc i za pomocą opcji USTAW STATUS wybieramy jeden ze statusów: OTWARTY, ZAMKNIĘTY lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA.

Status ZAMKNIĘTY daje możliwość podglądu ewidencji przez klienta biura.

Dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Co widzi klient na swoim koncie dokładnie opisujemy w artykule pomocy: Co widzi przedsiębiorca w systemie mojebiuro24.pl?

Dostęp do ewidencji podatkowych przez klienta

Po zamknięciu okresów księgowych klient na swoim koncie będzie mógł m.in. w przypadku:

  • zasad ogólnych i podatku liniowym - wydrukować KPIR za cały rok lub dany okres, pobrać za dany okres JPK KPIR, pobrać podsumowanie kolumn KPIR i wydrukować bilans;

dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wydrukować ewidencję przychodów za dany okres i pobrać JPK EWP;

dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Wydruki ewidencji podatkowych pobierane są w formacie PDF na dysk komputera. Natomiast pliki JPK są pobierane w formacie XML.

Wygenerowany w systemie bilans będzie zawierał informacje narastająco od początku roku aż do miesiąca (włącznie), który został wybrany w lewym dolnym rogu tabeli. Informacje o poszczególnych miesiącach można natomiast znaleźć w analizach w zakładce: START » ANALIZY » KPIR.

Drukowanie ewidencji VAT

Aby wydrukować rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY/ REJESTR VAT ZAKUPÓW, wybrać miesiąc i rok oraz kliknąć na opcję DRUKUJ.

dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Wydruki zostaną zapisane w formacie PDF. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka