Drukarka fiskalna w systemie MojeBiuro24.pl

System MojeBiuro24.pl jest zintegrowany z wieloma drukarkami fiskalnymi. Po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania użytkownik może wystawiać paragony fiskalne bezpośrednio z systemu.

Zakupu licencji można dokonać wyłącznie z poziomu przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe nie może przedłużać licencji klientów.

Drukarki zintergowane z systemem MojeBiuro24.pl

Aby móc wystawiać paragony potrzebna jest między innymi odpowiednia drukarka fiskalna. Poniżej przedstawiona została lista drukarek zintegrowanych z systemem:

  • Elzab: D10 (jedyna drukarka, która nie wymaga dodatkowego oprogramowania Fiskalizator. Instrukcja konfiguracji znajduje się TUTAJ.)

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

System MojeBiuro24.pl jest również zintegrowany także z drukarką fiskalną online Elzab Mera ONLINE oraz Elzab Cube ONLINE!

Dodatkowo użytkownik musi posiadać:

  • opłacony pakiet,

  • oprogramowanie IAI-Printer (dotychczasowa licencja Fiskalizatora może być użytkowana jedynie do końca grudnia 2018 roku).

Licencja programu IAI-Printer - jak zakupić?

W celu zakupienia licencji należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER. Następnie kliknąć w opcję ZAKUP LICENCJĘ.

Drukarka fiskalna - przedłużanie licencji

W wyświetlonym oknie należy wybrać okres, na jaki będzie wykupiona licencja IAI-Printer i wykonać przelew na określoną kwotę. Należy zwrócić szczególną uwagę na tytuł przelewu, ponieważ od niego zależy, do jakiego konta zostanie przypisana licencja.

Po zaksięgowaniu przez bank przelewu w zakładce: USTAWIENIA » INNE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER pojawi się informacja zawierająca unikalny identyfikator oraz klucz do programu IAI PRINTER.

Drukarka fiskalna - zakup licencji

Po otrzymaniu identyfikatora i klucza dostępu należy podłączyć drukarkę do komputera i pozostawić włączoną. W kolejnym kroku wymaga się zainstalowania oprogramowania IAI PRINTER oraz jego integracji z drukarką i zakupioną wcześniej licencją.

Drukarka fiskalna - konfiguracja z komputerem

Konfigurację należy rozpocząć od pobrania programu IAI PRINTER. W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA » INNE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER skorzystać z opcji POBIERZ PROGRAM.

Drukarka fiskalna - pobieranie programu 

Plik z programem do instalacji IAI-Printer pobierze się dysk komputera. Należy go odtworzyć z uprawnieniami administratora systemu (kliknąć na plik prawym przyciskiem myszy i wybrać “Uruchom jako administrator”). Wówczas instalacja powinna przejść pomyślnie.

Jeśli przy instalowaniu oprogramowania pojawi się poniższy błąd:

 Drukarka fiskalna - jak dodać?

należy pobrać dodatkowe oprogramowanie Microsoft .NET Framework 3.5 klikając w link: https://www.microsoft.com/pl-pl/download/confirmation.aspx?id=21. Po zainstalowaniu system powinien poprawnie zainstalować program.

W sytuacji gdy przy otwieraniu pliku instalacyjnego pojawi się inny problem uniemożliwiający instalację oprogramowania niż pokazany na wyżej załączonym screenie należy, na czas instalacji IAI-Printer, wyłączyć oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze.
Uruchamiając program po raz pierwszy pojawi się okno, w którym należy zweryfikować poprawność danych (dotyczących identyfikatora i klucza dostępu) klikając w opcję SPRAWDŹ LICENCJĘ.

 Drukarka fiskalna - brak danych

Następnie należy zdefiniować stawki podatku VAT, które będą pojawiały się na paragonach. Istnieje również możliwość dodania stawki “ZW”.

Drukarka fiskalna - jak podłączyć?

W kolejnym etapie należy wybrać właściwą drukarkę fiskalną oraz port, do którego została podłączona. Jeżeli czynności zostały wykonane poprawnie, należy kliknąć w przycisk PRZETESTUJ POŁĄCZENIE. Dodatkowo system zaleci wydrukowanie testowego paragonu fiskalnego za 1 gr.

Drukarka fiskalna - kreator konfiguracji

W ostatnim kroku niezwykle istotne są pola:

  • IP - należy wybrać odpowiedni IP drukarki korzystając z przycisku WYKRYJ IP DRUKARKI. W przypadku, gdy drukarka fiskalna będzie użytkowana tylko na jednym komputerze należy wybrać ZALECANY ADRES IP, natomiast chcąc użytkować ją na wielu komputerach - ADRES IP SIECI LOKALNEJ.

  • port - należy uzupełnić port (po uruchomieniu Menedżera urządzeń systemu Windows należy odszukać drukarkę fiskalną, przy której podany jest numer portu COM)

  • klucz uwierzytelniający - należy skopiować i skorzystać z opcji DALEJ. Ostatnie okno można zamknąć (nie jest ono konieczne do prawidłowego drukowania paragonów, pokazuje jedynie status drukarki).

Drukarka fiskalna - dla kogo?

Konfiguracja drukarki z systemem MojeBiuro.pl

Aby skonfigurować drukarkę z systemem mojebiuro.pl należy zalogować się na konto i przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE, gdzie należy wybrać opcję DODAJ.

 Drukarka fiskalna - konfiguracja z komputerem

W pojawiającym się oknie należy wprowadzić NAZWĘ DRUKARKI, KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY oraz ADRES SERWERA (adres IP i port). Po zapisaniu drukarka zostanie zintegrowana z komputerem.

Aby wydrukować paragon fiskalny należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Drukarka fiskalna - drukowania paragonu

Istnieje możliwość dodania kilku drukarek. System w takiej sytuacji będzie pytał na jakiej drukarce wydrukować paragon.

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta MojeBiuro24.pl w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz