Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

W systemie wFirma dla biur rachunkowych możliwe jest wydrukowanie dla pracownika kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej. Indywidualne karty przychodów pracowników umożliwiają prawidłowe obliczane przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. W kartotekach są wykazywane wszystkie wypłacone wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku pracy. Zobacz, jak łatwe jest drukowanie kartoteki oraz kiedy będzie przydatny taki dokument!

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

Kartotekę wynagrodzenia można wygenerować jedynie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykazane są w niej wynagrodzenia wg miesięcy za jakie były należne, czyli nie uwzględniają daty wypłaty wynagrodzenia. Przykładowo będzie w niej wykazane wynagrodzenie za kwiecień wypłacone w maju pod pozycją dotyczącą kwietnia.

Aby wydrukować taki dokument należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń z systemu

W oknie drukowania kartoteki wynagrodzenia należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka, a następnie wybrać DRUKUJ. Zostaną w niej ujęte wynagrodzenia zgodnie z miesiącem, za który były należne.

Drukowanie kartoteki wynagrodzenia

Taka kartoteka może przydać się przy ustalaniu poprawności wyliczania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłków.

Drukowanie kartoteki dochodowej

Kartotekę wynagrodzeń można wydrukować zarówno dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i dla pozostałych umów dodanych w systemie. Tu wynagrodzenia przypisywane są do miesiąca wypłaty, czyli nie, ma znaczenia za jaki okres były należne. Przykładowo wynagrodzenie za kwiecień wypłacone w maju pojawi się w pozycji za maj.

Aby wydrukować pracownikowi kartotekę dochodową należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKĘ DOCHODOWĄ.

Drukowanie kartoteki dochodowej pracownika

W oknie drukowania kartoteki dochodowej należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka, a także wybrać rodzaj: 

  • podstawowa - która zawiera tylko najistotniejsze informacje.
  • szczegółowa - na której będą wykazane wszystkie składniki wynagrodzeń;

 Po kliknięciu na DRUKUJ system utworzy odpowiedni dokument, w którym będą widniały wypłacone w danych miesiącach wynagrodzenia.

Drukowanie kartoteki dochodowej - widok podstawowy

Drukowanie kartoteki dochodowej szczegółowej

Taki dokument będzie bardzo przydatny przy sporządzaniu zeznań rocznych za pracownika, czyli PIT-11 czy IFT-1R, bowiem w nich ujmuje się przychód faktycznie osiągnięty w danym roku.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka