Drukowanie listy obecności w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. System potwierdzania obecności w pracy jest potrzebny do celów dowodowych. Pracodawca, który nie prowadzi list obecności, musi pamiętać, że to na nim będzie spoczywał ciężar dowodu nieobecności pracownika w pracy. Drukowanie listy obecności z systemu jest możliwe dla każdego pracownika z osobna lub zbiorczo.

Funkcja drukowania list obecności w systemie wFirma dla biur rachunkowych gwarantuje możliwość szybkiego generowania wydruków dla wielu pracowników na raz. Użytkownicy systemu mogą również korzystać z dodatkowych funkcji wyboru rodzaju listy obecności: szczegółowej, zawierającej informację o godzinach pracy lub podstawowej.

Drukowanie listy obecności

W celu utworzenia listy obecności dla pracownika zatrudnionego w danym okresie, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć daną osobę i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

Drukowanie listy obecności - wydruk listy dla jednego pracownika

Aby wygenerować wspólną listę obecności dla kilku pracowników, należy zaznaczyć właściwych pracowników i wybrać DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

Drukowanie listy obecności - wydruk listy dla kilku pracowników

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres za jaki ma zostać utworzona lista oraz rodzaj listy.

Drukowanie listy obecności - wybór okresu

Poszczególne rodzaje listy obecności oznaczają:

  • szczegółowa - pojawią się w niej kolumny godzina przyjścia, godzina wyjścia, suma godzin pracy oraz podpis;
  • suma godzin pracy - zawiera kolumny, gdzie w pierwszej wskazuje się sumę przepracowanych godzin a w następnej znajduje się miejsce na podpis;
  • podstawowa - tu pojawi się wyłącznie kolumna z podpisem pracownika.

Przykład szczegółowej listy obecności:

Drukowanie listy obecności - szczegółowa lista obecności

Po kliknięciu na DRUKUJ pojawi się okno dialogowe, w którym wybiera się ustawienia drukowania.

Drukowanie listy obecności - ustawienia

W tym miejscu można podjąć decyzję czy lista będzie drukowana jako jeden plik czy jako spakowany do ZIP dokument. Użytkownik może również ustawić bezpośrednią wysyłkę listy do pracownika (pracownik powinien mieć podany w swoich danych adres e-mail).

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia sprawne generowanie oraz drukowanie list obecności, zarówno dla pojedynczych jak i wielu pracowników. Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie naszych użytkowników, co do formy drukowanych list obecności, została wdrożona dodatkowa możliwość wyboru rodzaju listy obecności.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn