Drukowanie wystawionej faktury

W systemie możliwe jest drukowanie wystawionej faktury poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Należy zaznaczyć odpowiednie faktury i z menu górnego należy wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ WYBRANE DOKUMENTY.

W oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA można wybrać kilka opcji, np.:

  • dołącz adres na odwrocie - jest umieszczany w takim miejscu, by po złożeniu faktury do rozmiaru DL adres był na wysokości okienka w kopercie,
  • dołącz druczek przelewu - jest możliwy do wygenerowania jedynie dla faktur z metodą płatności “przelew” w złotówkach,
  • duplikat.


Drukowanie wystawionej faktury w mb24

Zaznaczenie w polu Strona opcji wszystkie spowoduje wygenerowanie faktury w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w formacie PDF, z którego należy wydrukować dokument.

Możliwe jest wybranie drukowania wyłącznie kopii lub oryginału.

Aby sprawdzić podgląd wydruku przed wydrukowaniem należy kliknąć na odpowiednią fakturę i w widoku szczegółowym wybrać opcję PODGLĄD WYDRUKU.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka