Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę

Przedsiębiorca, który równocześnie zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu przynajmniej wynagrodzenie minimalne, z tytułu prowadzonej działalności zobowiązany jest do opłacania jedynie składki zdrowotnej. Zwolniony jest przy tym z opłacania składek społecznych.

W związku z tym, z chwilą zakończenia umowy o pracę, zobowiązany jest do opłacania składek społecznych z tytułu działalności. Jaki ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę będzie płacił przedsiębiorca i jakich formalności powinien dopełnić?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W pierwszej kolejności po zakończeniu umowy należy złożyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można wygenerować w systemie wFirma dla biur rachunkowych poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego, w ciągu 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Dokładną instrukcję wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - przerejestrowanie

 

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę a zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA. Deklaracje należy wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Instrukcję wypełniania deklaracji można znaleźć w artykule Jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA również należy przekazać do ZUS nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę a schemat składek ZUS

Po wygenerowaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za okres, w którym przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

W schemacie składek należy wybrać opcję: ZWYKŁY,  2 LETNIA ULGA DLA NOWYCH FIRM , SKŁADKI OD DOCHODU - w zależności od posiadanych uprawnień.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - zmiana schematu

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Jeśli zakończenie umowy o pracę nastąpi w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienku częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) od momentu zakończenia umowy o pracę, czyli dni, w czasie których przedsiębiorca podlega już pod pełne oskładkowanie.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - deklaracje rozliczeniowe

Proporcjonalnie pomniejszone zostaną tylko składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze należy opłacać ją w pełnej wysokości.

Deklarację z wykazaniem składek naliczonych za część miesiąca należy przekazać do ZUS. W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklarację ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca.

Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z comiesięcznej wysyłko DRA, to po złożeniu deklaracji z proporcjonalnym naliczeniem składek należy wysłać za kolejny miesiąc deklarację z pełnymi składkami, gdyż ZUS będzie powielał ostatnią wysłaną deklarację.

Biur rachunkowe, które korzysta z systemu wFirma dla biur rachunkowych oszczędza wiele czasu poprzesz szybkie generowanie deklaracji zgłoszeniowych. Dodatkowo nie trzeba samodzielnie ustalać wysokości składek za część miesiąca, ponieważ system wylicza to samodzielnie!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn