Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia eksport i import deklaracji ZUS. Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji do systemu ZUS. W kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i certyfikat kwalifikowany. Możliwość bezpośredniej wysyłki deklaracji do ZUS zwalnia z zakupu dodatkowego oprogramowania, jest to także spora oszczędność czasu i gwarancja aktualności danych. 

Eksport i import deklaracji ZUS - dwie możliwości elektronicznej wysyłki

Deklaracje do ZUS można wysyłać za pomocą portalu PUE (gdzie możliwa jest aktywacja usługi ePłatnik) po założeniu profilu zaufanego, wówczas dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP potwierdzonym profilem zaufanym.

Deklaracje do ZUS można przesyłać przez program Płatnik - aby skorzystać z możliwości wysyłki dokumentów za pomocą programu Płatnik, należy posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany.

Biuro rachunkowe ma możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów!

Eksport deklaracji z systemu wFirma dla biur rachunkowych!

Aby eksportować wygenerowane w systemie deklaracje ZUS, należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć odpowiednią deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » EKSPORTUJ DO PŁATNIKA.

Eksport i import deklaracji ZUS - wyślij

System utworzy plik KEDU, który należy zapisać na dysku komputera, by następnie zaimportować ten plik do portalu PUE lub do programu Płatnik.

Jeżeli płatnik składek nie rozlicza składek za więcej niż 5 osób, nie musi wysyłać deklaracji do ZUS drogą elektroniczną (przez portal PUE lub program Płatnik). Utworzone deklaracje można wówczas wydrukować i wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do oddziału ZUS.

Import deklaracji ZUS do programu Płatnik

Aby zapisane na dysku komputera pliki KEDU importować do programu Płatnik, należy w Płatniku przejść do części DOKUMENTY » DOKUMENTY WPROWADZONE.

Eksport i import deklaracji ZUS - dokumenty wprowadzone

Następnie należy wybrać opcję NARZĘDZIA » IMPORTUJ DOKUMENTY.

Eksport i import deklaracji ZUS - opcja importu dokumentów

Wyświetli się kreator importu dokumentów. W 3 kroku kreatora, należy wybrać opcję PRZEGLĄDAJ i wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Eksport i import deklaracji ZUS - wybór pliku

Po przejściu kolejnych kroków kreatora importu dokumentów deklaracje ZUS eksportowane do pliku KEDU z wFirma zostaną wprowadzone do programu Płatnik.

Import deklaracji ZUS do PUE

Aby przeprowadzić import deklaracji w pliku KEDU do portalu PUE, należy po zalogowaniu do PUE przejść do zakładki DOKUMENTY » DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE i wybrać opcję IMPORT KEDU.

Eksport i import deklaracji ZUS w PUE

W 2 kroku importu w oknie należy wskazać czy importowane będą dokumenty rozliczeniowe czy zgłoszeniowe.

Eksport i import deklaracji ZUS - określenie plików

Następnie poprzez przycisk "WYBIERZ PLIK" należy wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu

Eksport i import deklaracji ZUS - wybieranie pliku

Jeżeli podczas importu dokumentów w pliku KEDU zostaną wykryte różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi płatnika lub ubezpieczonych, utworzone zostaną automatycznie dokumenty zmieniające, odpowiednio ZUS ZIPA i ZUS ZIUA. Należy porównać je z danymi, które są widoczne w PUE. Jeżeli dane przed i po zmianie są takie same, można je odznaczyć i przejść dalej. W kolejnym oknie zaimportowane dokumenty będzie można przesłać do ZUS.

Eksport i import deklaracji ZUS - wysłanie do ZUS

Wysyłka deklaracji z PUE możliwa jest wyłącznie dla osób posiadających profil zaufany ePUAP bądź własny podpis kwalifikowany.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz