Faktura automatyczna - jak wystawić?

Faktura automatyczna to wzór na podstawie którego system będzie samodzielnie wystawiał w kolejnych okresach faktury VAT. Dzięki temu, po definiowaniu faktury nie wymaga ona dodatkowej ingerencji ze strony szefa biura rachunkowego czy opiekuna firmy. Sprawdza się on najlepiej w przypadku przychodów, które pojawiają się cyklicznie (np. czynsze, abonamenty) i konieczne jest wystawianie takiej samej faktury z taką samą częstotliwością (np. raz w miesiącu) na tą samą kwotę. Funkcja jest dostępna na koncie biura rachunkowego.

Faktura automatyczna w wFirma dla biur rachunkowych

Aby wystawić fakturę automatyczną w systemie wFirma dla biur rachunkowych należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » FAKTURY » DODAJ FAKTURĘ AUTOMATYCZNĄ

W oknie należy dodać nabywcę (jednego lub kilku), opcjonalnie odbiorcę (akcja: Dodaj odbiorcę) oraz uzupełnić nazwę dokumentu.

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić:

 • rodzaj dokumentu,
 • seria numeracji,
 • metoda płatności,
 • dzień miesiąca, na który ma być wystawiona faktura,
 • ważna od - data od której zaczyna się proces automatycznego fakturowania,
 • grupa cenowa - grupa cenowa która ma zostać zastosowana dla danej sprzedaży (opcja dostępna gdy pakiet rozbudowany jest o magazyn),
 • termin płatności faktury,
 • ważna do - data w której kończy się proces automatycznego fakturowania,
 • termin płatności faktury.

Pierwsze faktury automatyczne będą wystawione w miesiącu wskazanym jako początek okresu ważności z wyjątkiem sytuacji, w której dzień miesiąca, w którym powinna zostać wystawiona faktura już minął.

Faktury automatyczne nie mogą być wystawiane wstecz!

W zakładce ZAAWANSOWANE możliwy jest dodatkowy wybór opcji faktury takich jak: 

 • waluta,
 • schemat księgowy,
 • format daty sprzedaży: dzienny lub miesięczny,
 • data sprzedaży: jak data wystawienia lub ostatni dzień poprzedniego miesiąca,
 • język w jakim ma być wystawiona faktura,
 • szablon wydruku,
 • faktura do paragonu,
 • automatyczna wysyłka Pocztą Polską,
 • automatyczna wysyłka na maila - spowoduje to automatyczne wysłanie faktury tuż po jej wygenerowaniu na adres mailowy nabywcy.

Jeśli będzie konieczne wygenerowanie faktury wcześniej niż to ustalono, wystarczy zaznaczyć pozycję faktury automatycznej w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » FAKTURY i wybrać opcję WYSTAW TERAZ.

Zaakceptowanie komunikatu przesuń datę planowanego wystawienia na kolejny okres spowoduje, że faktura nie będzie generowana ponownie w danym okresie, lecz nie wpłynie na przyszłe planowane automatyczne wystawianie.

Zapis w Rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtu) zostanie ujęty w dacie jaka została określona przy jej wystawianiu.

Biuro rachunkowe nie ma możliwości wystawienia faktury automatycznej w imieniu klienta.

Faktura automatyczna - drukowanie

Aby wydrukować fakturę automatyczną należy wybrać odpowiedni dokument w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE, a następnie w podzakładce FAKTURY należy zaznaczyć dokument i wybrać opcję DRUKUJ.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz