Faktura końcowa - jak wystawić?

System wfirma dla biur rachunkowych umożliwia wystawienie faktury końcowej na podstawie wcześniej wystawionej pro formy (zamówienia) lub oferty. Dodatkowo, generując fakturę końcową, system zaciąga informacje o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych do zamówienia, bowiem jest to element, jaki zgodnie z przepisami powinna zawierać faktura końcowa.

W sytuacji, gdy wystawiona faktura zaliczkowa czy też kilka wystawionych faktur zaliczkowych do jednej proformy (zamówienia) pokrywają całość zapłaty, nie występuje obowiązek wystawienia faktury końcowej, o czym więcej w artykule: Faktura zaliczkowa i końcowa - wszystko co powinieneś wiedzieć.

Jak wystawić fakturę końcową?

Aby wystawić fakturę końcową należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ i wybrać uprzednio stworzoną pro formę lub ofertę, do którego ma być wystawiona faktura końcowa.

Faktura końcowa - jak wystawić?

Następnie pojawi się okno, które informuje o tym, ile zostało do rozliczenia kwoty z pro formy (pozycja POZOSTAŁO). W znajdującym się obok polu ZAPŁACONO można wpisać kwotę faktycznie otrzymanej zapłaty, bądź zaznaczyć okienko znajdujące się w tym polu (jeżeli otrzymana kwota zapłaty jest zgodna z kwotą pozostałą do zapłaty). Następnie należy określić metodę i termin płatności.

Faktura końcowa - okno wystawiania

Faktura końcowa trafia do Rejestru sprzedaży VAT (pod warunkiem, że wcześniej nie została wystawiona faktura zaliczkowa na całość zamówienia) oraz do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz