Faktura korygująca dane formalne - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca dane formalne

Korekty danych formalnych dla danego dokumentu można dokonać poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie oznacza się fakturę i korzysta z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE znajdującej się na górnym pasku menu.

Faktura korygująca dane formalne - wystawianie

W oknie Wystawienia faktury korygującej, należy podać UZASADNIENIE KOREKTY.

Faktura korygująca - jakie uzasadnienie?

W sytuacji gdy błąd powstał w adresie lub numerze NIP, w celu edycji danych nabywcy należy wybrać opcję ZMIEŃ DANE.

 Faktura korygująca dane formalne - zmiana danych

Po zapisaniu faktura korygująca dane formalne znajdzie się liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, jednak nie zostanie ujęta w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów / Ewidencji Przychodów. Dodatkowo przy fakturze korygowanej pojawi się ikona informującej o wystawieniu do niej korekty.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz