Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Wystawiane faktury do paragonu w przypadku czynnych podatników VAT są automatycznie ujmowane w rejestrze VAT sprzedaży oraz KPIR (lub ewidencji przychodów - ryczałt). Taka opcja została wprowadzona dla celów ujednolicenia transakcji i uproszczenia - żeby nie było konieczne zdefiniowanie czy dana faktura wystawiona jest dla firmy czy dla osoby prywatnej. Aby prawidłowo zostały wykazane faktury do paragonu w JPK V7 w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych niezbędne jest pomniejszenie o wartość z faktur do paragonu kwotę okresowego raportu fiskalnego.

Faktura do paragonu wystawionego w systemie 

Aby wystawić fakturę do paragonu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy odszukać właściwy paragon, kliknąć w numer prawym przyciskiem myszy i skorzystać z opcji WYSTAW FAKTURĘ DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu a rejestr vat

W polu DATA SPRZEDAŻY należy podać faktyczną datę sprzedaży z paragonu na którego podstawie jest wystawiana faktura do paragonu. Należy pamiętać aby pod wydrukowaną fakturę podpiąć zwrócony przez nabywcę paragon.
Tak wprowadzony dokument zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w Rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Faktury do paragonu wystawiane przez podmioty zwolnione z VAT nie podlegają ujęciu w ewidencjach księgowych.
Dodatkowo przy paragonie, do którego została wystawiona faktura pojawi się dodatkowa ikona informująca o wystawionej do paragonu fakturze. 

Faktura sprzedaży do paragonu - ikona faktury do paragonu

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem

W celu wystawienia faktury do paragonu, który został nabity na kasie fiskalnej niezintegrowanej z systemem wFirma dla Biur Rachunkowych należy skorzystać z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.
Po uzupełnieniu wymaganych pól należy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zaznaczyć okienko FAKTURA DO PARAGONU. Należy zwrócić uwagę aby w polu DATA WYSTAWIENIA wprowadzić datę bieżącą, a w polu DATA SPRZEDAŻY datę z paragonu.

W polu OPIS należy wprowadzić informację którego paragonu dotyczy wystawiona faktura.

Faktura sprzedaży do paragonu-opcja przypisania faktury do paragonu

Należy pamiętać aby pod wydrukowaną fakturę podpiąć zwrócony przez nabywcę paragon.

Tak wprowadzony dokument zostanie ujęty kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w Rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).

Jak wygląda pomniejszenie przychodu z kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej o faktury do paragonu?

Aby po wystawieniu faktury do paragonu nie zostały powielone wpisy w rejestrze sprzedaży VAT oraz w KPiR lub Ewidencji Przychodów należy wartość paragonów wyksięgować z ewidencji. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY gdzie w lewym dolnym rogu tabeli należy wybrać okres, w którym został zaksięgowany raport okresowy z kasy lub pojedyncze paragony do których wystawiono faktury. Następnie w prawym dolnym rogu tabeli należy jako RODZAJ wybrać opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Faktura sprzedaży do paragonu,pomniejszenie przychodu z kasy/drukarki fiskalnej

W kolejnym kroku należy poza systemem zapisać na kartce kwotę netto i kwotę VAT z podsumowania tabeli. Następnie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ i w oknie które się pojawi w polu:

  • nabywca - zaznaczyć funkcję BRAK KONTRAHENTA,
  • numer dokumentu - wprowadzić np. “Rejestr faktur do paragonu [miesiąc]/[rok]”
  • data wystawienia - wprowadzić ostatni dzień miesiąca w którym była dokonana sprzedaż paragonowa
  • data sprzedaży - wprowadzić ostatni dzień miesiąca w którym była dokonana sprzedaż paragonowa
  • stawki - wprowadzić spisane na kartce kwoty z podsumowania poprzedzone znakiem minus

Faktura sprzedaży do paragonu

Tak zaksięgowana korekta zostanie ujęta w kwocie ujemnej w okresie, w którym został wystawiony paragon w rejestrze sprzedaży VAT oraz w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji Przychodów.

Jeżeli wystawiona faktura do paragonu dotyczy sprzedaży nabitej na kasę fiskalną w poprzednim okresie rozliczeniowym, a nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą konieczne będzie dodatkowo sporządzenie korekty JPK V7. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, o czym więcej: JPK V7 - Jednolity Plik Kontrolny dla Rejestrów VAT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz