Faktura VAT marża - jak wystawić?

System wfirma dla biur rachunkowych umożliwia wystawienie faktury VAT marża, która dokumentuje transakcję objętą procedurą marży. Faktura VAT marża związana jest ze szczególnym sposobem rozliczania podatku ponieważ podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie kwota marży.

Ustawienia w systemie a faktura VAT marża

Aby możliwe było wystawienie faktury VAT marża przez klienta, opiekun musi wprowadzić odpowiednie oznaczenia w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i w oknie, które się pojawi należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA

Faktura VAT marża - ustawienia

Jak wystawić fakturę VAT marża?

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA a następnie uzupełnić wymagane pola. W polu CENA ZAKUPU należy wprowadzić cenę za która towar został zakupiony natomiast w polu MARŻA NETTO kwotę nałożonej marży.

Faktura VAT marża - wystaw fakturę

W zakładce ZAAWANSOWANE należy dokonać wyboru schematu podatku dochodowego od którego uzależniony jest sposób ujęcia sprzedaży w KPiR:

 • Zwykły - ujęcie sprzedaży w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto
 • Komis - ujęcie sprzedaży w kwocie marży netto

Następnie należy wybrać rodzaj sprzedaży z którym związany jest rodzaj stosowanej procedury marży a mianowicie:

 • Procedura marży dla biur podróży,
 • Procedura marży - dzieła sztuki,
 • Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • Procedura marży - towary używane.

Faktura VAT marża - zaawansowane

Zgodnie z przepisami na fakturze VAT marża powinna się znaleźć adnotacja z rodzajem sprzedaży, dlatego bardzo istotne jest aby dokonać prawidłowego wyboru.

W przypadku ryczałtowców należy jeszcze wskazać odpowiednią stawkę ryczałtu.

W oknie wystawiania faktury VAT marża możliwe jest też powiązanie wydatku z fakturą VAT marża dla celów pliku JPK_V7. W tym celu należy zaznaczyć opcję POWIĄŻ WYDATKI a następnie uzupełnić dane takie jak:

 • Dostawca - możliwy wybór sprzedawcy z listy w CRM,
 • Numer faktury - czyli numer faktury zakupu,
 • Data wystawienia - czyli data wystawienia faktury zakupu,
 • Cena zakupu.

Faktura VAT marża

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT (z prawidłowym oznaczeniem w JPK_V7) oraz w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji przychodów zgodnie z zastosowanym schematem podatku dochodowego.

Faktura VAT marża a pełna księgowość

W przypadku gdy prowadzona na koncie jest pełna księgowość możliwe jest również analogicznie jak w przypadku księgowości uproszczonej wystawienie faktury VAT marża (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA). Funkcje i wypełnienie danych odbywa się analogicznie. 

W przypadku korzystania ze wzorcowego planu kont automatycznie tworzony jest schemat księgowania faktury VAT marża, który zależny jest od schematu podatku dochodowego. W przypadku gdy zaznaczona jest opcja zwykły dekretacja wygląda następująco:

Faktura VAT marża

Natomiast w sytuacji gdy zaznaczona została opcja komis to dekretacja wygląda następująco:

Faktura VAT marża

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT (z prawidłowym oznaczeniem w JPK_V7) oraz rejestrze księgowym (EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY).

Jak wygenerować plik JPK_V7 przy sprzedaży VAT marża?

Plik JPK_V7 generowany jest na podstawie rejestru VAT sprzedaży w którym znajdują się wystawione w systemie faktury VAT marża. Generując plik JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie generowania pliku JPK_V7 na 3 stronie okna należy zaznaczyć w części DODATKOWE INFORMACJE w poz. 34 zaznaczyć (zgodnie z występującymi w danym miesiącu transakcjami) opcję:

 • art. 119 ustawy usługi turystyki w procedurze marży,
 • art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy sprzedaż dzieł używanych i przedmiotów kolekcjonerskich w procedurze marży.

Faktura VAT marża

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz