Formularz VAT R - jak dodać i wysłać z systemu?

W celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych należy złożyć formularz VAT R.

Rejestracja do VAT i aktualizacja danych

Aby w systemie wfirma dla biur rachunkowych wygenerować z konta danego klienta zgłoszenie VAT-R należy na koncie klienta przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R.

 

Formularz VAT R w systemie

W części A formularza należy wskazać cel zgłoszenia: rejestracyjny lub aktualizacja danych.

Formularz VAT R w systemie

W części B dane są uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie (w razie potrzeby można je zmodyfikować).

Na kolejnej stronie w części C zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty. Dodatkowo system wymusi wprowadzenie daty w polu nr 38, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Formularz VAT R w systemie

Rejestracja do VAT UE

Część C.3 formularza VAT-R służy do rejestracji do VAT-UE, czyli dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przy zaznaczeniu pozycji 58, 58, 59 system dodatkowo wymusza uzupełnienie pola nr 61, w którym należy wprowadzić przewidywaną datę rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Formularz VAT R w systemie

W części D system automatycznie uzupełni dane. Po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy odręczny podpis lub pieczątka w polu nr 70. Po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy odręczny podpis lub pieczątka w polu nr 70.

Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT UE).
Szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić formularz VAT R, znajdują się w artykule: Jak wypełnić VAT R?

Wysyłka formularza VAT-R za pośrednictwem systemu

System umożliwia wysyłkę VAT-R przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego z poziomu zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć wygenerowaną deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Formularz vat r - wyślij do US

Dla biur wymagany jest własny podpis elektroniczny przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów. Szczegóły w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka