Grupy cenowe - w jaki sposób je dodać do systemu?

Klient, który ma włączony moduł MAGAZYN ma możliwość skonfigurowania kilku grup cenowych, co w praktyce oznacza, że posiadając różnych klientów (np. detalicznych lub hurtowych) może on ustalić dla nich indywidualne grupy cenowe.

Jak dodawać i modyfikować grupy cenowe?

Użytkownicy systemu mogą zdefiniować grupy cenowe poprzez zakładkę USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » GRUPY CENOWE, a następnie DODAJ GRUPĘ CENOWĄ.

Grupy cenowe - dodawanie nowej grupy cenowej
 oknie dodawania grupy cenowej należy uzupełnić pola dotyczące:

  • Nazwy,
  • Narzutu - służy do wyliczenia ceny sprzedaży z ceny zakupu dla danej grupy cenowej. Cena zakupu * (100 + narzut)% = Cena sprzedaży,
  • Waluty - przy zmianie waluty na inną niż PLN system automatycznie pobierze do niej ostatni opublikowany średni kurs przez NBP (można go ręcznie zmodyfikować).

Grupy cenowe - jak je przypisać?
Dodatkowo można oznaczyć funkcję DOMYŚLNA GRUPA CENOWA, która ustawi dodawaną grupę jako główną - automatycznie podpowie się przy wystawianiu faktur sprzedaży (pod warunkiem, że do kontrahenta nie została przypisana inna grupa).

Liczba tworzonych grup cenowych może być dowolna. Jeżeli użytkownik usunie wszystkie grupy cenowe, w systemie pojawi się informacja tylko o jednej cenie - kartotekowej, która będzie traktowana jako cena sprzedaży.
Tak wprowadzona grupa cenowa pojawi się w szczegółach produktu. Aby do nich przejść należy wejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, kliknąć w nazwę produktu i wówczas w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE pojawią się dane dotyczące grup cenowych.

Grupy cenowe a indywidualna cena
Jak zdefiniować grupę cenową do kontrahenta?

Grupy cenowe można dodawać do konkretnego kontrahenta, w wyniku czego przy wystawianiu faktur sprzedaży system automatycznie przypisze ustawioną wcześniej grupę cenową.

Aby przypisać grupę cenową do kontrahenta (lub kilku kontrahentów) należy przejść do zakładki: CRM » KONTRAHENCI, gdzie należy kliknąć w nazwę kontrahenta i w oknie które się pojawi skorzystać z funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Grupy cenowe - jak zdefiniować?
Następnie w kolejnym wyświetlonym oknie należy przejść do zakładki FAKTURY i w polu GRUPA CENOWA wybrać odpowiednią z listy. 

Grupy cenowe - wystawianie
Definiowanie grup cenowych dla produktów

W zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT użytkownik może na bieżąco kontrolować ceny sprzedaży względem ustawionej grupy cenowej dla nowo dodawanego produktu.

Grupy cenowe u kontrahenta

Marża wykorzystywana jest w obliczeniach ceny sprzedaży zgodnie z wzorem: Cena zakupu / (100 - marża)% = Cena sprzedaży
Narzut wykorzystywany jest w obliczeniach ceny sprzedaży zgodnie z wzorem: Cena zakupu * (100 + narzut)% = Cena sprzedaży
Dodatkowo możliwe jest oznaczenie opcji UŻYWAJ INDYWIDUALNYCH CEN DLA TEGO PRODUKTU. Umożliwia ona ustalenie indywidualnej ceny sprzedaży dla każdej grupy cenowej niezależnie od ceny zakupu danego towaru.

Grupy cenowe a wystawianie faktur

Wystawiając fakturę schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, użytkownik może przypisać grupę cenową w pozycji GRUPA CENOWA.

Grupy cenowe a faktura sprzedaży

Zdefiniowana grupa cenowa przy wystawianiu faktury dotyczy wszystkich pozycji wprowadzonych w fakturze.
W przypadku, gdy do danego kontrahenta została przypisana grupa cenowa w trakcie wystawiania faktury dla tegoż kontrahenta przypisze się ona automatycznie. Natomiast jeśli wcześniej nie przypisano żadnej grupy do kontrahenta, w oknie wystawienia faktury pojawi się grupa domyślna.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn