Import towarów art. 33a - czyli import spoza UE

Import towarów art. 33a czyli innymi słowy uproszczony import towarów. W przypadku otrzymania faktur objętych uproszczoną procedurą importu towarów od kontrahentów z krajów spoza UE wprowadza się do systemu przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i uzupełnić pozostałe dane. Następnie w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane należy oznaczyć poprawnie walutę i wybrać opcję Import towarów art. 33a.

Import towarów art. 33a - jak wprowadzić w systemie

W kolejnym kroku należy w polu Wartość netto wprowadzić wartość w walucie z otrzymanej faktury i oznaczyć krajową stawkę VAT, odpowiednią dla danej transakcji.

Import towarów art. 33a - jak wprowadzić w systemie

Po zapisaniu faktura z oznaczoną opcją import towarów art. 33a zostanie automatycznie przeliczona na złotówki i ujęta w rejestrze zakupu VAT oraz rejestrze sprzedaży VAT, a w kwocie netto trafi do KPIR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn