Import towarów art. 33a - czyli import spoza UE

Import towarów art. 33a czyli innymi słowy uproszczony import towarów. W przypadku otrzymania faktur objętych uproszczoną procedurą importu towarów od kontrahentów z krajów spoza UE wprowadza się do systemu przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i uzupełnić pozostałe dane. Następnie w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane należy oznaczyć poprawnie walutę i wybrać opcję Import towarów art. 33a.

Import towarów art. 33a - jak wprowadzić w systemie

W kolejnym kroku należy w polu Wartość netto wprowadzić wartość w walucie z otrzymanej faktury i oznaczyć krajową stawkę VAT, odpowiednią dla danej transakcji.

Import towarów art. 33a - jak wprowadzić w systemie

Po zapisaniu faktura z oznaczoną opcją import towarów art. 33a zostanie automatycznie przeliczona na złotówki i ujęta w rejestrze zakupu VAT oraz rejestrze sprzedaży VAT, a w kwocie netto trafi do KPIR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz