Import usług spoza UE u czynnego podatnika VAT

Import usług spoza UE u podatnika VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą importu usług z krajów trzecich (nie należących do Unii Europejskiej) np. USA należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie uzupełnić dane zgodnie z fakturą.

Import usług spoza ue - księgowanie

Podczas wpisywania danych kontrahenta należy zmienić pole NIP na BRAK. Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG. W zakładce tej możliwy jest również wybór waluty w jakiej wystawiona jest faktura. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

Import usług spoza ue - zaawansowane

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.

Import usług spoza UE gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej importu usług spoza UE różni się od daty powstania obowiązku podatkowego księgowania nie dokonujemy w zakładce WYDATKI, a bezpośrednio w poszczególnych ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT: 
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W polu Wartość netto należy wprowadzić samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG.

Import usług spoza ue - rejestr VAT zakupów

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W polu Wartość netto należy wprowadzić samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG.

 Import usług spoza ue - rejestr VAT zakupów

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki należy wprowadzić samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

import usług spoza ue

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka