Import usług z UE u czynnego podatnika VAT

Import usług z UE u podatnika VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą importu usług z krajów należących do Unii Europejskiej np. Danii należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT.

Import usług z UE

Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole NIP na VAT UE. Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG ART. 28B. W tym miejscu możliwe jest również wybranie waluty w jakiej faktura jest wystawiona. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

Import usług z UE - dodawanie wydatku

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT zakupu i Rejestru VAT sprzedaży oraz w kwocie netto do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju, w trakcie księgowania w polu Wartość netto należy wpisać wartość brutto z faktury.

Import usług z UE gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej importu usług z UE różni się od daty powstania obowiązku podatkowego księgowania nie dokonujemy w zakładce WYDATKI, a bezpośrednio w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT: 
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu Wartość netto ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (jako stawkę VAT należy wybrać krajową stawkę podatku). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję “Import usług art.28b“.

Import usług z ue - bezpośredni wpis w rejestrze VAT sprzedaży

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu Wartość netto ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT jako stawkę VAT należy wybrać krajową stawkę podatku). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję “Import usług art.28b“.

Import usług z ue - bezpośredni wpis w rejestrze VAT zakupów

  • dla celów PIT (KPIR):
    • EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu POZOSTAŁE WYDATKI należy ująć samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Import usług z ue - KPIR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz