Informacja o liczbie zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Dzięki systemowi wFirma dla biur rachunkowych, skorzystasz z gotowych raportów, które pomogą Ci w wypełnieniu obowiązku PFRON!

Generowanie informacji o zatrudnieniu do PFRON 

W systemie wFirma dla biur rachunkowych użytkownik może wygenerować informację, w której jest wyliczony średni stan zatrudnienia za wybrany miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem wyłączeń. Raport ten jest możliwy do wygenerowania w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » RAPORTY.

PFRON - generowanie raportu

W następnym kroku wygeneruje się okno wyboru rodzaju raportu, jaki użytkownik chce utworzyć oraz miesiąca, za który ma zostać wyliczona średnia liczba zatrudnionych:

 

PFRON - wybór raportu

Drukowanie informacji do PFRON

Raport dotyczący średniej liczby pracowników zostanie wygenerowany i zapisany do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Średnia znajdująca się na końcu tego raportu to przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PFRON - średnia liczba zatrudnionych

Przy wyliczeniu zatrudnienia zastosowano metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska