Informacja VAT-27 - generowanie jak przebiega!

Podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczą usługi dla których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia, a nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, zobowiązani są do składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym na druku VAT-27. Informacja VAT-27 na celu skontrolowanie, czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

Jak wygenerować informację VAT-27?

W celu wygenerowania informacji VAT-27 należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27, gdzie wybieramy okres oraz cel złożenia deklaracji.

Informacja VAT-27 - dodaj deklarację

System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT, a także umożliwia równolegle ręczne wprowadzanie zapisów.

Druk ten przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Dodatkowo w przypadku braku transakcji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia w danym okresie rozliczeniowym deklaracji VAT-27 nie składa się.

Jakie dane zawiera informacja VAT-27?

Informacja VAT-27 w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

Informacja VAT-27 - dane identyfikacyjne

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Informacja VAT-27 - część C

Informacja VAT-27 - dane w części D

Wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysłania informacji podsumowującej VAT-27 bezpośrednio z systemu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację VAT-27 i w górnym menu wybrać funkcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Informacja VAT-27 - wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Informacja VAT-27 - własny podpis

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy informacji VAT-27 pojawi się zielona koperta:

Informacja VAT-27 - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać funkcję POBIERZ UPO, pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą zazwyczaj podpina się pod wydrukowaną deklarację.

Informacja VAT-27 - pobierz UPO

Informacja o aktualności deklaracji

Jeśli zostanie wystawiona faktura sprzedaży objęta odwrotnym obciążeniem do okresu, w którym została już wygenerowana informacja wówczas w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT pojawi się okienko ze strzałką informującą o nieaktualności deklaracji.

Informacja vat-27 - aktualność deklaracji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska