Informacja VAT-UE - jak wygenerować?

Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie

Aby system umożliwił wygenerowanie informacji podsumowującej VAT-UE, podatnicy zarejestrowani do VAT-UE muszą odnotować ten fakt w ustawieniach. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć pole PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Czynny podatnik VAT:

Informacja VAT-UE - ustawienia

Podatnik zwolniony z VAT:

Informacja VAT-UE - nievatowiec

Informacja VAT-UE - jak sporządzić w systemie?

W celu wygenerowania informacji VAT-UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE. Następnie w oknie, które się pojawi, wybieramy okres, którego dotyczy deklaracja.

Informacja VAT-UE - dodaj deklarację

Wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysłania informacji podsumowującej VAT UE do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację i z górnego menu wybrać funkcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Informacja VAT-UE - wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Informacja VAT-UE - bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta:

Informacja VAT-UE - powierdzenia wysyłki

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać funkcję POBIERZ UPO, pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,

  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,

  • wizualizacja UPO, którą zazwyczaj podpina się pod wydrukowaną deklarację.

Informacja VAT-UE - pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Podpinanie dokumentów do deklaracji

W celu podpięcia dokumentów do informacji VAT-UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy kliknąć na wybraną deklarację. Pojawi się podgląd deklaracji i przechodzimy do zakładki DOKUMENTY » DODAJ.

Informacja VAT-UE - dodaj dokument

Wówczas pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • adresu URL.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka