Integracja z bankiem Alior Bank

Integracja systemu mojebiuro24.pl z bankiem Alior Bank daje możliwość pobierania wyciągów oraz eksport wydatków wprost do koszyka przelewów.

Ustawienia początkowe

W pierwszym kroku należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE następnie wybrać opcję Dodaj rachunek gdzie użytkownik musi wpisać numer rachunku banku Alior Bank.

Integracja z Alior Bankiem- ustawienia

W kolejnym kroku należy przejść do modułu integracji z bankiem, poprzez wybranie zakładki USTAWIENIA »  INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI » Alior Bank. Następnie należy wgrać plik z certyfikatem uzyskanym z konta banku i kolejno podać: hasło, numer rachunku bankowego banku Alior Bank oraz wskazać metodę płatności. Podane informacje użytkownik powinien zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Integracja z Alior Bankiem- ustawienia integracji

Aby dokonać integracji z Alior Bankiem wymagane jest posiadanie przez klienta dostępu do systemu BusinessPro (dawniej BusinessNet). Na podstawie uaktywnionej ww.usługi użytkownik może ze swojego konta bankowego wygenerować certyfikat połączeniowy. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem: System bankowości internetowej dla Klientów Banku.

Eksport danych

Poprawna integracja z bankiem Alior Bank umożliwia eksport danych z systemu do banku. Wśród eksportowanych danych znajdują się dokumenty takie jak:

  • podatek dochodowy,

  • rozliczenia ZUS,

  • wydatki,

  • listy płac i rachunki,

  • podatek za pracownika,

  • podatek VAT.

Aby dokonać eksportu danych (np. rozliczenia ZUS), należy zaznaczyć wybrane dokumenty w kolejnym kroku kliknąć w akcję Eksportuj do banku, zaznaczyć bank Alior Bank i wybrać opcję Eksport do banku.

 Integracja z Alior Bankiem- eksport transakcji

Import danych

Import przelewów przychodzących i wychodzących z banku można dokonać poprzez przejście do zakładki START » BANK » ZAIMPORTUJ TRANSAKCJE  i wybranie akcji Importuj z Alior Banku.

 Integracja z Alior Bankiem- import transakcji

Zaimportowane dane będą widoczne na liście poprawnie zdefiniowanych przelewów z datą, tytułem, odbiorcą i kwotą. Każdy z przelewów ma przypisany kolor- przelewy przychodzące są oznaczone kolorem pomarańczowym, natomiast wychodzące kolorem zielonym.

Integracja z Alior Bankiem- widok transakcji

Saldo konta i ostatnie transakcje

Aby w systemie mojebiuro24 dodać ostatnie transakcje oraz saldo konta należy wybrać zakładkę START »  STRONA GŁÓWNA i przy pomocy przycisku Dodaj nowy moduł dodać Saldo Alior Banku i ostatnie transakcje.

Integracja z Alior Bankiem- dodawanie modułu

Moduł ten będzie zawierał informacje dotyczące ostatnich transakcji z banku oraz bieżący stan konta.

Integracja z Alior Bankiem- moduł tablica
Aktualny dane z konta Alior Banku będą się pojawiały w module po wybraniu opcji Odśwież.
 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn