Integrator JPK V7 - jak z niego korzystać!

W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym, system wfirma dla biur rachunkowego posiada funkcje integratora JPK_V7. W przypadku gdy klient nie wystawia dokumentów sprzedaży bezpośrednio w systemie, w celu wygenerowania JPK_V7 w formacie który można przesłać do MF, pracownicy biura mogą skorzystać z opcji jaką jest scalanie JPK_V7.

Integrator JPK_V7 - co to jest?

Plik JPK_V7, który przesyłany jest do MF, musi mieć postać wyłącznie jednego kompleksowego pliku zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupów VAT. Dotychczas konieczne było księgowanie każdej pojedynczej faktury sprzedaży w sytuacji gdy klient nie wystawiał faktur w systemie. Obecnie wystarczy, że klient dostarczy do biura plik JPK_V7 zawierający faktury sprzedaży wygenerowany z własnego systemu do wystawiania faktur, ponieważ integrator JPK_V7 pozwala na scalenie częściowych JPK_V7.

Jak pobrać JPK_V7 sprzedaży w przypadku korzystania z konta na wFirma.pl?

W sytuacji gdy klient posiada własne konto w systemie wFirma.pl w pakiecie Zarządzanie sprzedażą (pakiet ten nie umożliwia podpięcia konta do biura rachunkowego) może wygenerować plik JPK_V7 sprzedaży.

W tym celu, klient musi po zalogowaniu na konto, przejść do zakładki PRZYCHODY » REJ. SPRZEDAŻY VAT ustawić żądany okres pod tabelą i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ JPK V7.

Integrator JPK VAT - pobierz z wfirmy

Jak działa integrator JPK V7?

W celu importu pliku JPK_V7 dotyczącego faktur sprzedaży należy na koncie klienta przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY, wybrać okres pod tabelą a następnie z górnego menu wybrać opcję IMPORTUJ Z JPK VAT.

Integrator JPK VAT - importowanie

W oknie które importu rejestru sprzedaży w formacie JPK V7 należy wybrać etykietę a następnie kliknąć w opcję PRZEGLĄDAJ aby załączyć plik.

Integrator JPK VAT - etykiety

Importowany plik musi mieć format XML wymagany przez MF. Dodatkowo, z pliku JPK V7 zostaną zaimportowane wyłącznie faktury sprzedaży VAT.

Weryfikacja zaimportowanych wpisów

Po przeprowadzeniu importu JPK V7 możliwe jest wyfiltrowanie dodanych wpisów. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY gdzie w prawym dolnym rogu tabeli należy wybrać z listy filtr IMPORT JPK V7.

Integrator JPK VAT - filtruj

Jeżeli po zaimportowaniu pliku JPK V7 sprzedaży zostanie wykryty błąd, wystarczy zaznaczyć na liście dodany wpis w rejestrze sprzedaży V7 i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ.

Integrator JPK VAT - usuń

Nie można modyfikować wpisów, które zostały zaimportowane na podstawie pliku JPK_V7 sprzedaży.

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 a KPiR i Ewidencja przychodów

Dla celów KPIR konieczne będzie dokonanie zbiorczego wpisu na podstawie rejestru sprzedaży z innego systemu poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS wprowadzając sumę zbiorczą z rejestru w kolumnie sprzedaż towarów lub usług.

integrator jpk vat

 

Dla celów Ewidencji Przychodów konieczne będzie dokonanie wpisu na podstawie rejestru sprzedaży z innego systemu poprzez EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

integrator jpk vat

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 a księga handlowa

Zaimportowane w rejestrze VAT sprzedaży zapisy automatycznie nie są ujmowane w Księdze Handlowej. Aby pojawiły się one również w Księdze Handlowej konieczne jest użycie opcji KSIĘGUJ. Dostępne są następujące możliwości księgowania:

  • pojedynczego zapisu (zaznaczamy jeden wpis i korzystamy z górnego paska menu z opcji KSIĘGUJ),

Po kliknięciu na opcję ZAPISZ dokonane zostanie księgowanie faktury zgodnie ze wskazanymi danymi, które uzupełnione zostały w oknie które się pojawiło. Zapis trafi do księgi handlowej. Po zaksięgowaniu wpis staje się wpisem wykonanym w systemie i tym samym jego modyfikacja czy poprawa może być dokonana z poziomu PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

integrator jpk vat

W związku z tym, że w pliku JPK_V7 nie są zawierane dane adresowe, to system będzie zaciągał dane na podstawie wprowadzonego NIP nawiązując połączenie z GUS/CEiDG.

  • zbiorczy zapis (zaznaczamy kilka zapisów i korzystamy z górnego paska menu z opcji KSIĘGUJ),

W oknie, które się pokaże należy dla wskazanych faktur określić schemat księgowy. Po zaksięgowaniu wpisy te stają się wpisem wykonanym w systemie i tym samym jego modyfikacji czy poprawy można dokonać z poziomu PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

integrator jpk vat

Podczas księgowania faktur z kodami GTU lub oznaczeniami JPK księgowanie w innych przychodach wymaga nadania ponownie tych kodów w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJE JPK » DOKUMENTY.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn