Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki z deklaracji DRA utworzonych w systemie są automatycznie rozksięgowane po rozliczeniu deklaracji. Jeżeli DRA generowane są poza systemem lub przedsiębiorca spłaca składki zgodnie z układem ratalnym to konieczne jest dokonanie ręcznego księgowania składek. Składki ZUS wyliczone poza systemem należy ująć ręcznym wpisem w momencie generowania zaliczki na podatek.

Składki ZUS wyliczone poza systemem - przedsiębiorca 

W przypadku przedsiębiorcy składki ZUS wyliczone poza systemem księguje się w następujący sposób:

 • składki społeczne - jeżeli przedsiębiorca decyduje się na odliczanie składek od dochodu, wówczas opłacone w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy (START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK), składki wprowadza się w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki społeczne do odliczenia od dochodu”.
 • składka zdrowotna - można ją odliczać wyłącznie do wysokości limitu:
  • 10 200 zł zapłaconych składek - w 2023 roku na podatku liniowym (w 2022 roku limit odliczenia wynosił 8 700 zł)
  • 50% zapłaconych składek - w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Składkę zdrowotną podlegającą odliczeniu należy wprowadzić przy wyliczaniu zaliczki w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki zdrowotne opłacone w miesiącu wyliczenia zaliczki”. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym należy wprowadzić cała zapłaconą składkę zdrowotną ponieważ system automatycznie pilnuje limitu odliczenia. W przypadku opodatkowania ryczałtem należy wprowadzić składkę w kwocie 50% które podlega odliczeniu.

Pola POZOSTAŁE SKŁADKI uzupełnia się wyłącznie w sytuacji gdy odliczenie składek następuje bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy. Z kolei, gdy przedsiębiorca chce, aby składki były księgowane w kosztach, to konieczne będzie wprowadzenie dowodu wewnętrznego poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Więcej w artykule: Księgowanie składek ZUS

 Składki ZUS wyliczone poza systemem

W przypadku opodatkowania skalą podatkową od 2022 roku nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej, dlatego też w momencie generowania zaliczki na podatek dochodowy, w oknie nie pojawi się pole umożliwiające wpisanie zapłaconych składek zdrowotnych.

 • składka na Fundusz Pracy - można ją ująć wyłącznie w kosztach poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, w dacie opłacenia składki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Jeżeli w firmie zatrudnieni są pracownicy, ale nie są rozliczani w systemie, a co za tym idzie nie jest w systemie tworzona deklaracja DRA, to koszt ich zatrudnienia powinien zostać zaksięgowany w następujący sposób:

 • składki społeczne, FP i FGŚP finansowane przez przedsiębiorcę powinny być księgowane dowodem wewnętrznym poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.
 • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kwocie brutto powinno zostać ujęte bezpośrednim wpisem do KPiR poprzez zakładkę: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wartość należy wprowadzić do kolumny WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE, w polu kontrahenta należy wybrać: "brak", numer dowodu: numer listy płac (rachunku przy umowach cywilnoprawnych).

Składki ZUS wyliczone poza systemem

Generowanie ZUS DRA a składki społeczne wyliczone poza systemem

W celu wygenerowania formularza ZUS DRA należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ gdzie w przypadku formularza ZUS DRA generowanego za styczeń po przeniesieniu księgowości do systemu, zostaną wyświetlone dodatkowe pola w których należy wprowadzić:

 • Składki społeczne do odliczenia w grudniu - czyli sumę opłaconych w grudniu i nie odliczonych w poprzednich miesiącach,
 • Składki społeczne zapłacone w styczniu - czyli składki wynikające z ZUS DRA generowanego poza systemem. 

składki zus wyliczone poza systemem

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych system będzie wymagał podania wyłącznie składek społecznych opłaconych w styczniu (wynikających z ZUS DRA generowanego poza systemem).

Generując ZUS DRA za kolejne miesiące, składki społeczne są uwzględniane w wyliczeniach automatycznie pod warunkiem, że formularz ZUS DRA został rozliczony w systemie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz