Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki z deklaracji DRA utworzonych w systemie są automatycznie rozksięgowane po rozliczeniu deklaracji. Jeżeli DRA generowane są poza systemem lub przedsiębiorca spłaca składki zgodnie z układem ratalnym to konieczne jest dokonanie ręcznego księgowania składek. System wFirma dla biur rachunkowe sprawi że nawet ręczne wprowadzenie wpisów jest bardzo proste i intuicyjne.

Składki ZUS wyliczone poza systemem - przedsiębiorca 

W przypadku przedsiębiorcy składki ZUS wyliczone poza systemem księguje się w następujący sposób:

  • składki społeczne - jeżeli przedsiębiorca decyduje się na odliczanie składek od dochodu, wówczas opłacone w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy (START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK), składki wprowadza się w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki społeczne do odliczenia od dochodu”. Z kolei, gdy przedsiębiorca chce, aby składki były księgowane w kosztach, to konieczne będzie wprowadzenie dowodu wewnętrznego poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.
  • składka zdrowotna - można ją odliczać wyłącznie od podatku, w kwocie podlegającej odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru naliczenia składki, a nie całe 9%). Wprowadza się ją przy wyliczaniu zaliczki w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki zdrowotne do odliczenia od podatku”.

 

Składki ZUS wyliczone poza systemem wprowadzane podczas wyliczania zaliczki na podatek

  • składka na Fundusz Pracy - można ją ująć wyłącznie w kosztach poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, w dacie opłacenia składki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem wprowadzone DW

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Jeżeli w firmie zatrudnieni są pracownicy, ale nie są rozliczani w systemie, a co za tym idzie nie jest w systemie tworzona deklaracja DRA, to koszt ich zatrudnienia powinien zostać zaksięgowany w następujący sposób:

  • składki społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP finansowane przez przedsiębiorcę powinny być księgowane dowodem wewnętrznym poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY w miesiącu, za który należne było wynagrodzenie pod warunkiem, że składki zostały opłacone w terminie. W sytuacji gdy składki zostały opłacone nieterminowo powinny zostać ujęte w dacie zapłaty. Składki odprowadzane z tytułu umów cywilnoprawnych zawsze księguje się w dacie ich zapłaty.
  • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kwocie brutto powinno zostać ujęte bezpośrednim wpisem do KPiR poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wartość należy wprowadzić do kolumny WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE, w polu kontrahenta należy wybrać: "brak", numer dowodu: numer listy płac (rachunku przy umowach cywilnoprawnych), jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikom terminowo, wówczas należy zaksięgować je w miesiącu, za który było należne. Nieterminowa wypłata powinna zostać zaksięgowana pod datą przekazania pracownikom pensji. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych księguje się zawsze w dacie wypłaty.

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Dzięki poprawnemu wprowadzeniu informacji na temat opłaconych składek poprawnie zostanie wyliczona zaliczka na podatek zostanie oraz zeznanie roczne.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka