Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Wskazany w poniższym artykule schemat wystawiania faktury z odwrotnym obciążeniem obejmuje sprzedaż towarów bądź usług do 31 października 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. towary i usługi z załącznika nr 11 i 14 ustawy o VAT zostały połączone w jednym załączniku nr 15 ustawy o VAT, natomiast mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, co zostało szczegółowo opisane w artykule: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Obowiązujący od 1 listopada 2019 r. schemat wystawiania faktury dotyczący podzielonej płatności jest opisany w artykule: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Faktura pro forma z odwrotnym obciążeniem - jak wystawić w systemie?

Aby móc wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem w pierwszej kolejności należy wystawić fakturę pro formę z odwrotnym obciążeniem w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE. Należy pamiętać, że pro forma powinna zostać wystawiona na 100% zamówienia.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - pro forma

W sytuacji gdy zamówienie obejmuje:

  • usługę budowlaną to w zakładce ZAAWANSOWANE jako schemat księgowy należy wybrać opcję USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE (automatycznie podpowie się stawka VAT ROZLICZA NABYWCA),

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - usługi budowlane

  • dostawę towarów objętych odwrotnym obciążeniem to w polu ze stawką VAT należy wybrać opcję VAT ROZLICZA NABYWCA (jako schemat księgowy powinien być zaznaczony ZWYKŁY).

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - VAT rozlicza nabywca

Fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem można wystawić w analogiczny sposób również do oferty.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, gdzie należy wybrać uprzednio wystawioną pro formę. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić faktycznie otrzymaną kwotę i kliknąć ZAPISZ.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - schemat

Tak wystawiona faktura zaliczkowa zostanie ujęta wyłącznie w Rejestrze sprzedaży VAT.

W sytuacji otrzymania kolejnej zaliczki do tego samego zamówienia, należy wystawić drugą fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem do tej samej pro formy, zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Faktura końcowa z odwrotnym obciążeniem

W celu wystawienia faktury zaliczkowej - końcowej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, gdzie wybieramy pro formę uprzednio wystawioną. Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy, a w oknie ZAPŁACONO wprowadzamy kwotę ,którą zapłacił nabywca. W sytuacji, jeśli nie nabywca nie zapłacił zostawiamy pole puste, natomiast jeśli zapłacił całość wystarczy zaznaczyć okno obok.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystaw fakturę końcową

Faktura zaliczkowa na 100%

W przypadku gdy faktury zaliczkowe obejmują całość zapłaty za dane zamówienie, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej. W takiej sytuacji należy ująć przychód na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych, pod datą realizacji transakcji w:

  • Księdze Przychodów i Rozchodów poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystaw fakturę zaliczkową-końcową

  • lub Ewidencji Przychodów poprzez zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem -dodaj wpis do EWP

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn