Jak wystawić paragon fiskalny?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, zobowiązani są do zewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak wystawić i rozliczyć paragon fiskalny w systemie wFirma dla biur rachunkowych?

Warunki do wystawienia paragonu fiskalnego

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać:

 • ważną licencję programu IdoSell Printer,
 • odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Dostępne drukarki fiskalne to: 

 • Drukarki fiskalne:

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

 • Drukarki fiskalne online (można dodać link do artykułu o drukarkach online): 

  • Novitus: DEON ONLINE, BONO ONLINE, HD ONLINE

  • Posnet: Trio ONLINE, Temo ONLINE, Thermal ONLINE

  • Elzab: Mera ONLINE, Cube ONLINE, Zeta ONLINE

Wyjątkiem w powyższym zakresie jest drukarka D10 firmy Elzab, która nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania IdoSell Printer.

Jak wystawić paragon fiskalny w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych? 

W celu wystawienia paragonu fiskalnego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

paragon fiskalny

W przypadku wystawienia faktury do paragonu w systemie faktura ta zostanie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP i nie będzie księgowana w rejestrze VAT sprzedaży i KPiR (Ewidencji Przychodów dla ryczałtu) o czym więcej w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

W przypadku konta z pełną księgowością możliwe jest zdefiniowanie czy paragon fiskalny ma być księgowany po wystawieniu bezpośrednio w księdze handlowej czy też nie. Służy do tego opcja KSIĘGUJ PARAGONY W KH (domyślnie jest odznaczona) dostępna w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » OGÓLNE.

paragon fiskalny

Księgowane paragony otrzymują dekretację i tym samym rozrachunek. W przypadku księgowania paragonów konieczne jest dla celów księgowania raportu z kasy fiskalnej skorzystanie z odrębnego schematu księgowego, który dokona księgowania tylko podatku VAT ponieważ sam przychód ujmowany jest na podstawie dekretacji samych paragonów, księgowanie omawia artykuł pomocy: Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji. W stosunku do faktur do paragonu gdy paragony są księgowane możliwe jest wyłączenie dekretacji poprzez wskazanie tylko skutku księgowego jako "Księguj do VAT" bez księgowania w KH - szczegóły w artykule pomocy: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Jak dodać NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

System umożliwia drukowanie NIP na paragonie. W przypadku, gdy do wystawianego paragonu fiskalnego zostanie przypisany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP to na wydrukowanym paragonie fiskalnym będzie umieszczony wskazany NIP kontrahenta.

Nie każda drukarka fiskalna posiada funkcję drukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. Niektóre drukarki fiskalne w celu włączenia tej funkcji wymagają aktualizacji oprogramowania, co jest koniecznie również korzystając z oprogramowania IdoSell Printer. Sposób postępowania w przypadku, gdy drukarka fiskalna nie posiada funkcji drukowania NIP na paragonie opisuje artykuł poradnika: Paragon z NIP-em umożliwi pozyskanie faktury w 2020 roku.
Aby NIP nabywcy pojawił się na wystawianym paragonie fiskalnym należy podczas jego wystawiania przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY, w danych nabywcy odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić dane nabywcy wraz z numerem NIP.

paragon fiskalny

Od 1 stycznia 2020 sprzedawca, który wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez numeru NIP nabywcy narażony jest na sankcje w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Wystawianie paragonu fiskalnego do oferty lub faktury pro forma

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia paragonu bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

paragon fiskalny

Wydruk paragonu na drukarce fiskalnej

Aby wydrukować paragon za pomocą drukarki fiskalnej, należy go odnaleźć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć oraz z górnego panelu funkcji wybrać DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

paragon fiskalny

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn