Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczeń z wyciągu bankowego można dokonać na trzy sposoby: poprzez bezpośrednią integrację z bankiem, poprzez import wyciągu bankowego z pliku czy poprzez ręczne księgowanie wyciągu bankowego. 

Bezpośrednia integracja z bankiem 

Dzięki integracji poprzez API z wybranymi bankami możliwe jest połączenie systemu wFirma z bankiem przedsiębiorcy poprzez udzielenie zgody raz na 90 dni. Więcej na temat tej integracji w artykule pomocy: Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja z bankiem

Import wyciągu bankowego z pliku 

Drugą z możliwości zautomatyzowania pracy na wyciągu bankowym jest import z bankowego pliku, o czym szczegółowo w artykule pomocy: Importowanie wyciągu bankowego z pliku

Ręczne księgowanie wyciągu bankowego 

W przypadku gdy importowanie wyciągu bankowego nie jest możliwe można w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE włączyć funkcję "Włącz ręczne rozliczenia przelewów".

Włączenie ręcznego rozliczania wyciągów bankowych daje możliwość:

  • dokonywania rozliczeń z poziomu przychodów/wydatków gdzie po dodaniu rozliczenia automatycznie utworzony zostanie wpis ostanie dodany w zakładce STRAT »  PŁATNOŚCI » BANK (gdzie możliwe jest przeglądanie transakcji bankowych) oraz automatycznie zostanie utworzony wpis w rejestrze księgowym z księgowaniem rozliczenia rozrachunku:

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

  • dodawania transakcji WB bezpośrednio z zakładki STRAT » PŁATNOŚCI » BANK » DODAJ » WB - wpływ / WB - wypływ:

 w przypadku korzystania z WB - wpływ / WB - wypływ możliwe jest sparowanie dodawanego wpisu z dokumentem w systemie przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem lub bez powiązania inne:

Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?+

Po włączeniu ręcznego rozliczania wyciągów funkcja importowania automatycznego będzie nieaktywna.

Księgowanie WB - dekretacja wyciąg bankowy

Dla wzorcowego planu kont schemat księgowania WB utworzony jest automatycznie na podstawie powiązania z dokumentem. Rozksięgowanie na konta widoczne jest po sparowaniu transakcji z banku (zaciągniętej za pomocą IMPORTUJ Z PLIKU) z dokumentem w systemie (przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem) i widoczne jest w podzakładce DEKRETACJA podczas rozliczania transakcji z WB:

W przypadku natomiast transakcji jakich nie można sparować z dokumentami w systemie istnieje możliwość podczas rozliczania wyboru pozycji INNE a następnie ręczne wprowadzenie opisu a następnie przejście do zakładki DEKRETACJA w celu ręcznego uzupełnienia kont księgowych lub użycie schematu wcześniej zdefiniowanego w USTAWIENIACH

/**

Księgowanie WB - połączenie płatności bez rozrachunku

W przypadku gdy transakcja została rozliczona bez połączenia z wyciągiem bankowym możliwe będzie po rozliczeniu transakcji połączenie tej płatności z pozycją z wyciągu bankowego. W tym celu w trakcie rozliczenia (opcja ROZLICZ w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK) w oknie wyboru WYDATKU bądź PRZYCHODU pojawi się dodatkowy podział dokumentów na NIEROZLICZONE i ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU. Wówczas po przejściu do podzakładki ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU można wybrać faktury, które są rozliczone ale płatności nie powodowały rozrachunku.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Zdefiniowanie serii numeracji dekretacji wyciągu bankowego 

W sytuacji gdy użytkownik chce aby dekretacje wyciągów bankowych miały odrębne serie numeracji, to można je zdefiniować przy dodawaniu wyciągu bankowego. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MOJA FIRMA » EDYTUJ » RACHUNKI BANKOWE, gdzie po skorzystaniu z opcji DODAJ RACHUNEK, w oknie które się pojawi po uzupełnieniu podstawowych danych można w polu SERIA NUMERACJI WB wskazać utworzoną wcześniej serie numeracji bądź dodać nową za pomocą opcji +NOWA SERIA

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Dodając nową serię numeracji WB należy określić jej nazwę oraz wzorzec. Wówczas w trakcie dekretacji wyciągu bankowego danego rachunku bankowego wpisy się wówczas będą dodawać z obraną serią numeracji.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska