Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczeń z wyciągu bankowego można dokonać na trzy sposoby: poprzez bezpośrednią integrację z bankiem, poprzez import wyciągu bankowego z pliku czy poprzez ręczne księgowanie wyciągu bankowego. 

Bezpośrednia integracja z bankiem 

Dzięki integracji poprzez API z wybranymi bankami możliwe jest połączenie systemu wFirma z bankiem przedsiębiorcy poprzez udzielenie zgody raz na 90 dni. Więcej na temat tej integracji w artykule pomocy: Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja z bankiem

Import wyciągu bankowego z pliku 

Drugą z możliwości zautomatyzowania pracy na wyciągu bankowym jest import z bankowego pliku, o czym szczegółowo w artykule pomocy: Importowanie wyciągu bankowego z pliku

Ręczne księgowanie wyciągu bankowego 

W przypadku gdy importowanie wyciągu bankowego nie jest możliwe można w START » PŁATNOŚCI » BANK, gdzie możliwe jest dodawanie przelewów przy pomocy akcji DODAJ  » 

  • WB - wpływ,
  • WB - wypływ.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

 w przypadku korzystania z WB - wpływ / WB - wypływ możliwe jest sparowanie dodawanego wpisu z dokumentem w systemie przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem lub bez powiązania inne:

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

 

W ustawieniach już się nie wskazuje ręcznego rozliczania wyciągu bankowego co oznacza, że każda płatność dodawana do dokumentów będzie powodować, że dokument będzie się pojawiał w katalogu "Rozliczone bez rozrachunku."

Księgowanie WB - dekretacja wyciąg bankowy

Dla wzorcowego planu kont schemat księgowania WB utworzony jest automatycznie na podstawie powiązania z dokumentem. Rozksięgowanie na konta widoczne jest po sparowaniu transakcji z banku (zaciągniętej za pomocą IMPORTUJ Z PLIKU) z dokumentem w systemie (przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem) i widoczne jest w podzakładce DEKRETACJA podczas rozliczania transakcji z WB:

W przypadku natomiast transakcji jakich nie można sparować z dokumentami w systemie istnieje możliwość podczas rozliczania wyboru pozycji INNE a następnie ręczne wprowadzenie opisu a następnie przejście do zakładki DEKRETACJA w celu ręcznego uzupełnienia kont księgowych lub użycie schematu wcześniej zdefiniowanego w USTAWIENIACH

Księgowanie WB - środki pieniężne w drodze

Nowym dodanym schematem dekretacji są "Środki pieniężne w drodze", które dokonują automatycznego zadekretowania wpisu z wyciągu po stronie konta rachunku bankowego i konta "Środki pieniężne w drodze".

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Księgowanie WB - połączenie płatności bez rozrachunku

W przypadku gdy transakcja została rozliczona bez połączenia z wyciągiem bankowym możliwe będzie po rozliczeniu transakcji połączenie tej płatności z pozycją z wyciągu bankowego. W tym celu w trakcie rozliczenia (opcja ROZLICZ w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK) w oknie wyboru WYDATKU bądź PRZYCHODU pojawi się dodatkowy podział dokumentów na NIEROZLICZONE i ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU. Wówczas po przejściu do podzakładki ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU można wybrać faktury, które są rozliczone ale płatności nie powodowały rozrachunku.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Zdefiniowanie serii numeracji dekretacji wyciągu bankowego 

W sytuacji gdy użytkownik chce aby dekretacje wyciągów bankowych miały odrębne serie numeracji, to można je zdefiniować przy dodawaniu wyciągu bankowego. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MOJA FIRMA » EDYTUJ » RACHUNKI BANKOWE, gdzie po skorzystaniu z opcji DODAJ RACHUNEK, w oknie które się pojawi po uzupełnieniu podstawowych danych można w polu SERIA NUMERACJI WB wskazać utworzoną wcześniej serie numeracji bądź dodać nową za pomocą opcji +NOWA SERIA

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Dodając nową serię numeracji WB należy określić jej nazwę oraz wzorzec. Wówczas w trakcie dekretacji wyciągu bankowego danego rachunku bankowego wpisy się wówczas będą dodawać z obraną serią numeracji.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Szybki podgląd salda banku

W systemie w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK dostępny jest podgląd salda banku.

Aby saldo wskazywało wartość muszą być spełnione następujące warunki:

  • w filtrze rachunek bankowy - wskazany rachunek bankowy dla którego ma zostać określone saldo,
  • dla wyciągu bankowego wprowadzony jest bilans otwarcia w danym roku obrotowym dla wskazanego rachunku,
  • rachunek prowadzony jest w PLN.

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Dla rachunku prowadzonego w walucie obcej nie jest wskazywane saldo w walucie obcej.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz