Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczeń z wyciągu bankowego można dokonać na trzy sposoby: poprzez bezpośrednią integrację z bankiem, poprzez import wyciągu bankowego z pliku czy poprzez ręczne księgowanie wyciągu bankowego. 

Bezpośrednia integracja z bankiem 

Dzięki integracji poprzez API z wybranymi bankami możliwe jest połączenie systemu wFirma z bankiem przedsiębiorcy poprzez udzielenie zgody raz na 90 dni. Więcej na temat tej integracji w artykule pomocy: Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja z bankiem

Import wyciągu bankowego z pliku 

Drugą z możliwości zautomatyzowania pracy na wyciągu bankowym jest import z bankowego pliku, o czym szczegółowo w artykule pomocy: Importowanie wyciągu bankowego z pliku

Ręczne księgowanie wyciągu bankowego 

W przypadku gdy importowanie wyciągu bankowego nie jest możliwe można w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE włączyć funkcję "Włącz ręczne rozliczenia przelewów".

Włączenie ręcznego rozliczania wyciągów bankowych daje możliwość:

  • dokonywania rozliczeń z poziomu przychodów/wydatków gdzie po dodaniu rozliczenia automatycznie utworzony zostanie wpis ostanie dodany w zakładce STRAT » BANK (gdzie możliwe jest przeglądanie transakcji bankowych) oraz automatycznie zostanie utworzony wpis w rejestrze księgowym z księgowaniem rozliczenia rozrachunku:

  • dodawania transakcji WB bezpośrednio z zakładki STRAT » BANK » DODAJ » WB - wpływ / WB - wypływ:

 w przypadku korzystania z WB - wpływ / WB - wypływ możliwe jest sparowanie dodawanego wpisu z dokumentem w systemie przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem lub bez powiązania inne:

Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?

Po włączeniu ręcznego rozliczania wyciągów funkcja importowania automatycznego będzie nieaktywna.

Księgowanie WB - dekretacja wyciąg bankowy

Dla wzorcowego planu kont schemat księgowania WB utworzony jest automatycznie na podstawie powiązania z dokumentem. Rozksięgowanie na konta widoczne jest po sparowaniu transakcji z banku (zaciągniętej za pomocą IMPORTUJ Z PLIKU) z dokumentem w systemie (przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem) i widoczne jest w podzakładce DEKRETACJA podczas rozliczania transakcji z WB:

W przypadku natomiast transakcji jakich nie można sparować z dokumentami w systemie istnieje możliwość podczas rozliczania wyboru pozycji INNE a następnie ręczne wprowadzenie opisu a następnie przejście do zakładki DEKRETACJA w celu ręcznego uzupełnienia kont księgowych lub użycie schematu wcześniej zdefiniowanego w USTAWIENIACH. 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz