Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK EWP. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych, w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Struktura JPK EWP jaką użytkownicy mogą wygenerować z systemu generowana jest w określonym układzie i formacie (schemacie XML) ustalonym przez Ministerstwo Finansów. Można ją pobrać z poziomu zakładki PODATKI lub z poziomu EWIDENCJE.

Jak pobrać JPK EWP?

Aby pobrać plik JPK EWP należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy w górnym menu kliknąć w opcję DODAJ » JPK EWP i w pojawiającym się oknie zdefiniować okres, za który ma być wygenerowany plik.

JPK EWP - generowanie z zakładki JPK

Generując plik JPK EWP z zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY użytkownik ma możliwość określenia zakresu dat, z którego zostanie pobrany plik.

JPK EWP można również wygenerować z zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

JPK EWP - pobierz przez zaliczkę

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK EWP, znajdującą się po prawej stronie u góry okna.

JPK EWP - pobierz przez KPIR

Użytkownik chcąc wygenerować plik JPK EWP z poziomu zakładki Ewidencje powinien przejść do zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW, a następnie wybrać opcję z górnego menu Pobierz JPK EWP (przy wybranym okresie miesiąca).

JPK EWP - wygeneruj

Wysyłka JPK EWP z systemu wfirma dla biur rachunkowych

Z systemu możliwe jest wysłanie pliku JPK EWP. W tym celu należy zalogować się na konto klienta i skorzystać z zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć plik, który ma być wysłany i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ, a następnie wybrać Wyślij do MF.

JPK EWP - wysyłka

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska