JPK FA - Jednolity Plik Kontrolny dla faktur

Od lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK FA. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać w postaci jednolitego pliku kontrolnego przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych np. pen drive, płyta cd.

Jak pobrać plik JPK FA?

Struktura JPK FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży i generowana jest w określonym układzie i formacie (schemacie XML) ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

Aby pobrać plik JPK FA należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » JPK FA, gdzie w pojawiającym się oknie należy zdefiniować okres w jakiej ma być wygenerowany plik.

JPK FA - generowanie z poziomu START

Plik JPK FA można również wygenerować z poziomu zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » JPK FA

JPK FA - jak wygenerować w systemie?

Struktura JPK FA zawiera również dane o fakturach korygujących oraz jako, że przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, dla celów bezpieczeństwa, wykazywane są również wystawiane faktury do paragonu.
Więcej w temacie JPK FA w artykule: JPK_FA - czyli jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wysyłka JPK FA z systemu 

Z systemu wfirma dla biur rachunkowych możliwa jest wysyłka pliku JPK FA do urzędu. W tym celu należy na koncie klienta przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNYgdzie należy zaznaczyć plik i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ i następnie z opcji WYŚLIJ DO MF.

JPK FA - wysyłka do urzędu

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz