JPK KPiR - Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi Przychodów i Rozchodów

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK KPiR. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Plik można również przesłać drogą elektroniczną.

Deklaracja JPK KPIR jest tworzona automatycznie do każdej wyliczonej w systemie zaliczki na podatek dochodowy. Można ją wygenerować z trzech miejsc.

Jak pobrać JPK KPIR? 

Plik JPK PKPIR można wygenerować bezpośrednio z zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy kliknąć w opcję DODAJ » JPK PKPIR. 

JPK KPIR - generowanie z zakładki JPK

Możliwe jest również pobranie JPK KPIR z zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

Pobranie JPK KPIR a Ewidencje

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy należy kliknąć w opcję Pobierz JPK PKPiR, znajdującą się w górnym pasku menu.

Pobranie JPK KPIR z zakładki Deklaracje

Natomiast aby wygenerować plik JPK KPIR z poziomu zakładki Ewidencje należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR, a następnie wybrać opcję z górnego menu Pobierz JPK PKPIR (przy wybranym okresie miesiąca).

Pobranie JPK KPIR z zakładki Ewidencje

Wysyłka JPK KPIR z systemu

Z systemu można dokonać wysyłki pliku JPK KPIR do US. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć plik i skorzystać z zakładki WYŚLIJ/EKSPORTUJ, a następnie z opcji Wyślij do MF.

JPK KPIR - wysyłka z systemu

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz