JPK MAG czyli Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą magazyn są jednocześnie zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK MAG zawierającego dane o prowadzonej gospodarce magazynowej. Przekazanie jednolitego pliku kontrolnego może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej wysyłki pliku lub informatycznego nośnika danych.

Co wchodzi w skład JPK MAG? 

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Dzieli się na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM, gdzie każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,

  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

Plik JPK_MAG nie zawiera danych dotyczących dokumentów PW ze względu na strukturę opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Nie zawiera również z tego powodu cen brutto, wartości brutto i stawek VAT.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie MojeBiuro24.pl?

Możliwość generowania i wysyłki pliku JPK MAG jest dostępna zarówno dla czynnych podatników VAT jak i dla nievatowców. 

Aby wygenerować plik JPK MAG w systemie należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK MAG.

JPK MAG - jak wygenerować w systemie mojebiuro24.pl

W oknie dodawania JPK MAG użytkownik ma możliwość wyboru opcji:

  • OKRES - pozwalającej na wybór dokładnego okresu określonego przez urząd, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_MAG,
  • MAGAZYN - w celu wygenerowania JPK_MAG z konkretnego magazynu,
  • WALUTA - jeśli w danym magazynie wystąpiły transakcje w walucie obcej.

JPK MAG - wybór opcji okresu, magazynu i waluty

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden magazyn to plik JPK_MAG należy wygenerować do każdego z nich osobno. Dodatkowo, jeśli w którymś z wybranych magazynów wystąpił dokument magazynowy wystawiony w walucie obcej to do każdej tej waluty należy także wygenerować osobny plik JPK_MAG.

Plik JPK MAG można także pobrać z poziomu MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie należy wybrać opcję Pobierz JPK MAG. Wówczas JPK_MAG zostanie zapisany na komputerze. 

JPK MAG w systemie mojebiuro24.pl

Wysyłka JPK MAG

W celu wysyłki pliku JPK_MAG do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu, należy z konta klienta przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - na liście zaznaczyć wygenerowany plik za dany okres i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ, a następnie Wyślij do MF.

JPK MAG - wysyłka pliku w mojebiuro24.pl

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn