Jednolity Plik Kontrolny - JPK

W systemie wfirma dla biur rachunkowych można generować Jednolity Plik Kontrolny w postaci: JPK_VAT, JPK_KPiR oraz JPK_MAG. Struktury JPK są generowane na zasadzie osobnych plików.

Kiedy należy wysyłać Jednolity Plik Kontrolny?

Składanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ułatwienie przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli.

Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do wysyłki JPK_V7!
Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł: Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców?

Termin składania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dokument JPK_V7 należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez względu na sposób rozliczania podatku VAT (miesięczny czy kwartalny). Natomiast pliki JPK_PKPIR/JPK_EWP, JPK_FA, JPK_MAG należy generować i przekazywać jedynie na żądanie urzędów.

JPK_V7 - generowanie

W celu wygenerowania pliku JPK_V7 należy na koncie klienta przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres którego deklaracja ma dotyczyć, a jako Cel złożenia należy wybrać: Złożenie deklaracji.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_VAT w systemie

Generowanie korekty JPK_V7

Korektę JPK_V7 generuje się w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, jako Cel złożenia należy wybrać: Korekta deklaracji. Następnie należy wybrać rodzaj korekty: Korekta ewidencji i/lub korekta deklaracji.

Jednolity Plik Kontrolny - korekta JPK_VAT w systemie

Generowanie JPK_PKPiR

W celu wygenerowania pliku JPK_PKPiR w systemie należy na koncie klienta przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK PKPIR i wybrać okres, którego ma dotyczyć dana struktura.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_PKPIR w systemie

Dodatkowo plik JPK_PKPIR można wygenerować również z zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie w szczegółach wyliczenia zaliczki za dany okres należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK PKPiR (dostępnej w prawej górnej części okna) oraz z zakładki EWIDENCJE » KPIR, gdzie z górnego menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK PKPIR.

Generowanie JPK_EWP 

Aby wygenerować plik JPK_EWP w systemie należy na koncie klienta przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK EWP oraz wybrać odpowiedni okres, którego ma dotyczyć plik. 

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_EWP w systemie

Plik JPK_EWP można także wygenerować z zakładki Ewidencje, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ JPK EWP oraz z zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie w szczegółach wyliczenia zaliczki za dany okres należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK EWP (dostępnej w prawej górnej części okna)

Generowanie JPK_FA

Plik JPK FA zawiera informacje o przychodach ze sprzedaży wykazanych na podstawie:

  • zwykłej faktury;
  • faktury korygującej;
  • faktury zaliczkowej;
  • pozostałych faktur.

Więcej informacji na temat JPK FA znajduje się w artykule: JPK FA - czyli jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego

W celu wygenerowania struktury JPK_FA w systemie należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK FA.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_FA w systemie

Szczegółowy schemat generowania pliku JPK FA znajduje się w artykule: JPK FA - Jednolity Plik Kontrolny dla faktur

Plik JPK_FA można pobrać także z poziomu PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie z górnego paska menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK FA

Generowanie JPK MAG- informacje ogólne

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Podzielony jest na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM. Każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,
  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

JPK_MAG można sprawnie wygenerować, przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK MAG.

Szczegółowy schemat generowania JPK_MAG został podany w artykule: JPK MAG czyli Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_MAG w systemie

Dodatkowo plik JPK_MAG można wygenerować także z zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie z górnego menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK MAG.

Wysyłka JPK_V7 oraz pozostałych struktur z systemu

Sporządzony JPK_V7 oraz poszczególne jego struktury (JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) można wysłać bezpośrednio z systemu. W przypadku biur wymagany jest własny podpis elektroniczny przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

W celu wysyłki wygenerowanych już plików JPK należy przejść na konto klienta do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, na liście należy zaznaczyć pliki, które mają zostać wysłane i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF

Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka JPK

Jak pobrać UPO dla jednolitego pliku kontrolnego?

W celu pobrania urzędowego poświadczenia odbioru dla JPK należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik za dany miesiąc, a następnie z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Jednolity Plik Kontrolny - pobranie UPO w systemie

Masowe pobranie UPO z poziomu biura rachunkowego

Istnieje również możliwość pobrania maskowego UPO dla klientów biura rachunkowego. W celu należy przelogować się na konto biura rachunkowego, a następnie przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, kliknąć w ikonę masowego zaznaczenia plików w tabeli, a następnie z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Jednolity plik kontrolny - masowe pobieranie UPO

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka