Kalendarz pracy u pracowników

Układanie harmonogramu czasu pracy dla zatrudnionych pracowników często jest wyzwaniem dla pracodawców, pomocna w tym może okazać się funkcja kalendarz. Dzięki niej w systemie wFirma dla biur rachunkowych istnieje możliwość utworzenia indywidualnego kalendarza dla pracownika lub grupy pracowników.

Oferowane rozwiązanie umożliwia sprawne zarządzanie czasem pracy, jakże ważne przy rozliczaniu klientów!

Indywidualny kalendarz

Wprowadzanie nowego kalendarza odbywa się w zakładce USTAWIENIA » INNE » KADRY. Po otworzeniu się nowego okna należy przejść do zakładki KALENDARZE PRACY i wybrać DODAJ KALENDARZ.

kalendarz

 

W ten sposób pojawi się okno Dodawanie kalendarza, w którym należy wprowadzić nazwę oraz wymiar czasu pracy, dla którego przypisany jest dany kalendarz. Po kliknięciu ZAPISZ otworzy się okno Szczegóły kalendarza, gdzie kliknięcie DODAJ HARMONOGRAM spowoduje możliwość wprowadzenia daty początkowej harmonogramu, godzin nominalnych oraz nocnych.

Nowy kalendarz pracy u pracowników - okno dodawania

Podczas wprowadzania harmonogramu należy zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu daty początkowej może zmienić się dzień tygodnia jaki rozpoczyna tydzień.

Nowy kalendarz pracy u pracowników - nowy harmonogram

W przypadku umów o pracę zawieranych w trakcie miesiąca początek harmonogramu powinien przypadać na pierwszy dzień miesiąca. Wówczas wynagrodzenie dla takich umów zostanie naliczone proporcjonalnie. W sytuacji gdy umowy przedłużane są w trakcie miesiąca, oraz gdy rozkład ulega zmianie należy dodać nowy wpis w harmonogramie.

Wybór kalendarza w umowie o pracę

Wprowadzony kalendarz w USTAWIENIACH można przypisać do umowy o pracę podczas jej dodawania KADRY»UMOWY»DODAJ UMOWĘ. W trakcie dodawania umowy można także dodać nowy kalendarz, po kliknięciu “Nowy kalendarz” otworzy się okno Dodawania kalendarza.

Własne kalendarze można definiować jedynie do umów i aneksów zawartych po 1 stycznia 2019 r.

Nowy kalendarz pracy u pracowników - umowa o pracę

W umowach o pracę domyślnie ustawiony jest kalendarz uniwersalny. W jego przypadku harmonogram czasu pracy jest standardowy, czyli praca dobywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek) w stałych godzinach proporcjonalnych do wymiaru etatu.

Zmiany w kalendarzu

Utworzone kalendarze można zmieniać w USTAWIENIA » INNE » KADRY » KALENDARZE PRACY poprzez zaznaczenie kalendarza i wybranie opcji MODYFIKUJ. W pierwszym oknie zmienia się nazwę kalendarza oraz wymiar etatu, a po zapisaniu zmian w oknie Szczegóły kalendarza można wprowadzić zmiany w już istniejącym harmonogramie lub dodać nowy.

 

kalendarz

Nowy kalendarz pracy u pracowników - wprowadzenie modyfikacji
kalendarz

Przykład 1.

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zatrudniony jest na  pełen etat wiec powinien on pracować po 7 godzin dziennie. Dzięki dodaniu w zakładce USTAWIENIA » INNE » KADRY nowego kalendarza gdzie według harmonogramu pracownik pracuje od poniedziałku do piątku po 7 godzin na grafiku pracownika zostały wprowadzone zmiany i widnieje 7 godzin.

Nowy kalendarz pracy u pracowników - przykład 1

Nowy kalendarz pracy u pracowników - grafik przykład 1

Przykład 2.

Zatrudniono pracownika na ½ etatu, który ma pracować w systemie weekendowym. Według ustaleń harmonogram jego pracy na 1 kwartał 2021 wygląda następująco:

  • styczeń: w soboty pracuje po 12 godzin, a w niedzielę po 8 godzin,
  • luty: w soboty ma być w pracy po 8 godzin, w niedzielę po 12 godzin,
  • marzec: w soboty i niedziele ma zaplanowaną pracę po 10 godzin, w tym 8 godzin to praca w godzinach nocnych.

Nowy kalendarz pracy u pracowników a praca w systemie weekendowym

Nowy kalendarz pracy u pracowników - grafik przykład 2

Za planowanie czasu pracy odpowiada pracodawca, powinien on precyzyjnie określić wymiar czasu pracy dla osób pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Usuwanie kalendarza

Usunięcie kalendarza możliwe jest z poziomu zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY » KALENDARZE PRACY. Czynność ta wymaga zaznaczenia pola przy danym kalendarzu, nakierowania kursora na opcję MODYFIKUJ i kliknięcia USUŃ

Nowy kalendarz pracy u pracowników - usuwanie

Po potwierdzeniu decyzji kalendarz zostanie usunięty. Nie jest możliwe usunięcie kalendarza, który został powiązany z umową.

System wFirma dla biur rachunkowych gwarantuje swoim użytkownikom rozwiązania, usprawniające pracę każdej osobie odpowiedzialnej za rozliczanie czasu pracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz