Koniec ulgi na start, czyli jak przejść na preferencyjne składki ZUS

Od 30 kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, co do zasady mogą skorzystać z tzw. Ulgi na start - czyli opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej. Koniec ulgi na start wiąże się z koniecznością przejścia na preferencyjne składki ZUS. Korzystając z wFirma dla biur rachunkowych okres trwania ulgi na start jest kontrolowany dzięki czemu w odpowiednim momencie będzie można przerejestrować przedsiębiorcę do składek preferencyjnych

Ustalenie okresu obowiązywania Ulgi na start odbywa się na takich samych zasadach jak ustalenie okresu preferencji. Zależy on od daty rozpoczęcia działalności.

Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA)

Koniec ulgi na start należy zgłosić do ZUS, i w tym celu należy złożyć odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe. W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZWUA, w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA.

 Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie

W rubryce “Wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po zakończeniu ulgi na start. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 XX oraz z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zgłoszenie do preferencyjnych składek ZUS 

Następnie należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZUA lub zdrowotnego ZZA. Deklaracje zgłoszeniową należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA/ZZA.

Koniec ulgi na start - zarejestrowanie

Zgłoszenie do ubezpieczeń powinno być dokonane z pierwszym dniem podlegania preferencyjnym składkom ZUS oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX.

Należy zwrócić uwagę, aby data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz dzień zgłoszenia były takie same. W ten sposób nie będzie przerwy w podleganiu ubezpieczeniom!
Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS, dlatego w pierwszej kolejności należy wysłać deklarację ZUS ZWUA, a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA.
Deklaracje zgłoszeniowe można wysłać bezpośrednio z systemu, co spowoduje że nie będzie konieczne korzystanie z innych systemów tj. Płatnik czy PUE ZUS, a więc wysyłka będzie szybsza i o wiele prostsza. Na temat wysyłki deklaracji można przeczytać E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej

Koniec ulgi na start - zmiana schematu składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji DRA z wykazaniem składki zdrowotnej z kodem 05 40 xx, należy zmienić schemat opłacanych składek ZUS. W tym celu trzeba przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i ustawić nowy schemat składek.

Koniec ulgi na start - schemat ZUS

Po wybraniu nowego schematu składek "2 letnia ulga dla nowych firm" lub jeżeli przedsiębiorca ma prawo opłacać wyłącznie składkę zdrowotną "Tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm, w części Zaawansowane, automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia na 05 70. Po wybraniu odpowiednich ustawień należy zapisać wprowadzone zmiany » ZAPISZ.

Deklaracja ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS

Po zmianie schematu składek, można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ i wybrać pierwszy miesiąc opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Koniec ulgi na start - DRA

W deklaracji DRA będą wykazany kod tytułu ubezpieczenia 05 70. Taką deklaracje także można wysłać bezpośrednio z sytemu, dzięki czemu cały proces jest ułatwiony.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz